Linköping är Sveriges mest jämställda idrottskommun

Stort grattis säger vi till Linköpings kommun som i veckan prisades som ” Sveriges mest jämställda idrottskommun”. Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef på Linköpings kommun och Lotta Bäckman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden ger oss framgångsreceptet.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2024

Affärstidningen Sport och Affärer har för andra gången i rad utsett Linköpings kommun till Sveriges mest jämställda idrottskommun.

Juryn har bland annat tittat på hur träningstider är fördelade mellan kvinnlig och manlig idrott, hur de ekonomiska stödsystemen är utformade, hur kommunerna anpassar sina anläggningar, hur könsfördelningen ser ut inom föreningar och idrottsaktiviteter samt hur framgångsrik damelit kommunen har.

Andreas Hagström, idrottsutvecklingschef i Linköpings kommun tog emot priset förra veckan på Gyldene Freden i Stockholm. Han har en klar bild av vilka konkreta handlingar som gett effekt.

- Det viktigaste är att integrera jämställdhetsperspektiv i alla beslut, framförallt de som berör resursfördelning. Konkret kan det exempelvis handla om utformning av bidrag och tillgång till idrottsanläggningar. Kommunen har de senaste åren genomfört stora förändringar i bidragssystemen vilket bidragit till en jämställd fördelning av kommunens föreningsbidrag, förklarar Andreas.

I juryns motivering framhölls hur Jämställdhet har en central plats i Linköping kommuns idrottspolitiska program, Aktiv hela livet.

Lotta Bäckman (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden lyfter programmet men också kulturen som skapats som viktiga prioriteringar.

Det finns flera beslut som varit viktiga men framför allt den kultur som har skapats under lång tid att vi alltid ska tänka jämställt, vad innebär besluten för tjejer respektive killar? Här har vi vårt idrottspolitiska program Aktiv hela livet och vår Anläggningsstrategi att följa. Att vi prioriterar verksamhet för tjejer i Berga, Ryd och Skäggetorp genom IOP är ett annat viktigt beslut.

På frågan hur Lotta Bäckman ser att kommunen vill arbeta framåt för att fortsätta utvecklas ser hon flera insatser:

Vi har ett stort uppdrag i att få fler i rörelse och då handlar det om att skapa förutsättningar i form av bland annat anläggningar. Träningstider står högt på listan och när vi inviger Wasahallen som ger plats för bland annat gymnastik, och tar över Sportcenter skapas fler tider. Vi behöver också tala mer om hur vi både når och behåller tjejer under en längre tid inom föreningsidrotten. För oss är det viktigt med både bredd och spets.

Avslutningsvis ber vi Andreas Hagström delge sina tips till andra kommuner som vill utveckla sitt arbete inom området?

Starta med en kartläggning av kommunens stöd till idrotten, exempelvis bidrag, subventioner och tillgång till anläggningar. Analysera därefter hur fördelningen ser ut mellan killar och tjejer, kvinnor och män. Med stöd i analysen kan kommunen ta beslut om förändringar som ger alla lika förutsättningar att idrotta.

Sidan publicerades: 1 februari 2024