Linköping GIF Friidrott mottar prestigefyllt stipendium

Linköping GIF Friidrott är en av 2024 års mottagare av Tore A Jonassons stipendium. Stipendiet på 100 000 SEK får föreningen för sitt dedikerade arbete och sina framsteg inom ungdomsengagemang och organisatorisk utveckling.

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024

Föreningens ordförande, Monica Randström, uttryckte sin glädje över utmärkelsen.
- Det känns såklart fantastiskt härligt att vårt arbete med att driva föreningen framåt uppmärksammas, säger Randström.

När hon tillfrågades om vad hon är mest stolt över, betonade Randström föreningens kollektiva ansträngningar.

Att vi har byggt upp ett klimat med så många engagerade i alla led. Det är mer ordning och styrning i allt från förråd till regelbundna utbildningar. Vi har fått igång en ungdomsgrupp som engagerar de yngre aktiva, detta i ett led att försöka behålla ungdomar i ett längre perspektiv. Att vara medlem i en förening är så mycket mer än att sikta mot toppen i sin idrott.

Stipendiet, som årligen delas ut till föreningar som visar exceptionell framgång inom ungdomsidrott och föreningsutveckling, vill uppmärksamma föreningens framsteg i att skapa en inkluderande och utvecklande miljö för unga idrottare.

Randström delade med sig av föreningens framtidsutsikter.

Föreningen har vuxit och vi har nått en storlek där vi behöver anställa. Detta gör att styrelsen kommer att kunna arbete ännu mer mot olika projekt istället för att lägga tid på det dagliga arbetet.

Avslutningsvis ger Randström några råd till andra idrottsföreningar som strävar efter att utveckla sin verksamhet.

Ta det i små steg och glöm inte att det ska vara roligt. Den sekunden som det ideella arbetet slutar att vara engagerande och lustfyllt kommer arbetet att avstanna. Som ledare, tränare, eller i styrelsen måste man vara tillåtande att alla gör det de kan i den mån de har tid OCH det de är bra på! Ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns i föreningen och glöm inte att engagera ungdomar.

Med detta prestigefyllda stipendium i ryggen ser Linköping GIF Friidrott fram emot att fortsätta sitt viktiga arbete med att främja idrott och ungdomsengagemang i regionen.

Totalt fördelas 4,5 miljoner i stipendier från Tore A Jonassons stiftelse. 30 svenska idrottsföreningar får stipendier om 100 000 kronor vardera och fem konstnärer tilldelas 300 000 kr vardera.

Tore A Jonassons långa liv förgylldes av ett genuint konstintresse och ett lika genomgripande idrottsintresse. Konstsalongerna och idrottsplatserna var hans arena.

Idrottsstipendierna från Tore A Jonassons stiftelse delas ut till föreningar som tar tillvara på engagemang, är välkomnande och erbjuder en verksamhet för en bred målgrupp. Årets stipendier fokuserar på idrottsföreningar som utvecklat sin verksamhet för att möjliggöra ungas delaktighet och engagemang i föreningen. Särskild vikt läggs vid föreningar som erbjuder unga att bli ledare och som ger de unga ledarna möjlighet att utvecklas i sin ledarroll.

Stipendierna delas officiellt ut lördag den 17 februari.

Sidan publicerades: 16 januari 2024