Könsuppdelad träning – en gammal vana?

Sättet vi tränar och tävlar på förändras hela tiden. I dag talas det allt oftare om könsmixade träningsgrupper. Frågeställningen: delar vi upp barn i pojk- och flickgrupper av ren tradition?

Sidan uppdaterades: 7 mars 2023

Så här skriver Riksidrottsförbundet på sin webbsida:

När idrottsrörelsen växte fram i Sverige så skapades den av män för män. Med tiden har många av dåtidens tankesätt och strukturer försvunnit. Men en del lever också kvar.

Förr var det självklart att dela upp könen i olika träningsgrupper. I dag lyfts frågan om könsmixade träningsgrupper – samträning – allt oftare. I vissa idrotter är samträning sedan länge en självklarhet. I andra är det betydligt mer ovanligt.

Läs mer om detta i RF:s nyhetsartikel här.

Sidan publicerades: 6 mars 2023