Revisorns viktiga roll

Alla idrottsföreningar har en eller flera revisorer vars uppdrag är att granska styrelsens arbete och vara aktiv under hela verksamhetsåret. För att sköta sitt uppdrag på bästa sätt är det viktigt att revisorn vet och förstår sina arbetsuppgifter.

Sidan uppdaterades: 21 augusti 2023

Plats:

Idrottens Hus, Linköping

Datum:

torsdag 16 november 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast torsdag 9 november 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 21 augusti 2023