(H)julavslutning och nyårsutmaningar för Örebro Roller Derby

Vid en första anblick är det inte lätt att hänga med när blockers och jammers ger sig ut på tracken i Mellringehallen. För den insatte är det självklart men precis som i alla idrotter är det många begrepp och regler som ska redas ut innan det går att förstå vad som händer på planen.

Sidan uppdaterades: 19 december 2023

Roller Derby är en kontaktsport som utövas på rullskridskor och det är en härlig stämning i hallen när seniorlaget möter ungdomslaget i en ”julavslutningsscrim” bara några dagar innan jul. Äen om det är en tuff sport så är det uppenbart att det även är en snäll sport där inkludering och gemenskap står i fokus. Örebro Roller Derby startades 2013 och firade sitt 10-årsjubileum under 2023. I Roller Derby-kretsar är föreningen kanske mest känd för lagnamnet ”Nerike Knockouts” som spelar i det svenska seriespelet sedan 2015. Till en början riktade sig föreningen till vuxna kvinnor och icke binära men när idéen om att även bedriva verksamhet för barn och unga växte fram så gick det rätt fort från ord till handling. Trots pandemin lyckades föreningen starta upp ett ungdomslag som sedan 2020 går under det Närke-inspirerade namnet ”Rullvivorna”. På julavslutningen den 17 december möttes Nerike Knockouts och Rullvivorna i en scrimmage (övningsmatch). På läktaren rullade även några av föreningens yngsta fram och tillbaka och hejade på sina förebilder.

Återstartsutmaningar

Även om antalet utövare har ökat stadigt så står Örebro Roller Derby, likt många andra idrottsföreningar, inför utmaningar när det kommer till att rekrytera och behålla ledare. Under 2024 är planen att påbörja en process i syfte att ta fram en ny plan för ledarrekrytering och ledarvård. Till stöd finns föreningens idrottskonsulent och det ekonomiska återstartsstöd som går att söka för att genomföra insatser på just det temat. Återstartsstödet har funnits i omgångar med olika fokusområden men med det gemensamma syftet att hjälpa föreningar med uppstarten av verksamhet efter coronapandemins effekter. Inom ramen för det stöd som går att söka via RF-SISU Örebro län är det i första hand tre områden som prioriteras:

  • Folkbildning och utbildning
  • Föreningsdemokrati
  • Idrottssvaga områden

Läs mer om Projektstöd IF Återstart och ta del av de metoder och material som finns till stöd. Vill din förening också anta återstartsutmaningen inför 2024? Ta kontakt med din förenings idrottskonsulent!

Sidan publicerades: 19 december 2023