Visa upp er förenings verksamhet på Idrottens dag

Idrottens dag den 29 sepmteber är en möjlighet för er förening att marknadsföra era aktiviteter till hundratals barn under en och samma dag. Tillsammans med RF-SISU Örebro län och medverkande skolor skapar du en av årets viktigaste dagar och bidrar till rörelseglädje och kunskap.

Sidan uppdaterades: 21 juni 2023

Idrottens dag har arrangerats av Riksidrottsförbundet tillsammans med RF-SISU Örebro län sedan 2017. Det är en rolig dag med prova-på-aktiviteter med målet att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottsrörelsen vill med skolans hjälp förändra och se till att få fler barn i rörelse. Forskning visar nämligen att barn och unga rör sig alldeles för lite, samtidigt som man vet att fysisk aktivitet bidrar till barns välmående och bättre skolresultat. Liksom tidigare år finns ett ökat fokus mot de minst aktiva barnen.

Ett sätt att bygga broar

Idrottens dag bygger broar mellan barnen, skolan och idrottsrörelsen och är ett av flera olika sätt som idrottsrörelsen arbetar med för att skapa en meningsfull fritid för våra barn och unga.
– Att genomföra Idrottens dag i skolan gör att vi når alla barn, även de som inte hittat till idrotten, säger Marcus Edin, som i sin roll som samordnare för Rörelsesatsning i skolan samverkar med nästan 40 skolor i hela länet, som alla fått en inbjudan att delta i Idrottens dag.
– Aktiviteterna som genomförs kommer att ske lokalt på varje skola och det är viktigt att föreningarna som deltar har möjlighet att ta emot nya medlemmar och att det finns en närhet till aktiviteten så att barnen lätt kan ta sig till sina aktiviteter.

Hela EU deltar

Idrottens dag i skolan är en del av European School Sport day som har målet att aktivera så många skolbarn som möjligt över hela Europa med 120 minuters fysisk aktivitet. Samtliga EU-länder deltar under samma dag. Idrottens dag är också en del av EU:s stora satsning European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Idrottens dag är en fantastisk möjlighet för er förening att nå nya målgrupper, som en del av återstartsarbetet efter pandemin. Anmäl er medverkan via den här länken, senast onsdagen den 23 augusti.


Sidan publicerades: 21 juni 2023