Riksidrottsmötet - en del av något större

Den 26-28 maj genomförs Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens högsta beslutande organ. Mötet hålls vartannat år och den här gången sker det i Uppsala, på Uppsala Konsert & Kongress. På plats finns representanter från RF och SISU:s medlemsförbund för att diskutera och fatta beslut om viktiga frågor för idrotten och idrottsrörelsens utveckling.

Sidan uppdaterades: 23 maj 2023

Under de tre dagarna som Riksidrottsmötet pågår ska bland annat sex medlemsansökningar, 32 motioner, samt ett antal förslag om ändrade stadgar beslutas. Dessutom ska en ny ordförande väljas, efter avgående Björn Eriksson. Riksidrottsstyrelsen har valt att föreslå tidigare ordföranden för Svenska Fotbollförbundet, Karl-Erik Nilsson. Förutom val till Riksidrottsstyrelsen lägger stämman också ut idrottens färdriktning för de närmaste två åren.

Flera utmaningar

Verksamhetsinriktningen för 2024-2025 konstaterar att idrottsrörelsen står inför ett flertal utmaningar under de kommande åren. Idrottsrörelsens förmåga till omställning och utveckling sätts på prov och kombinationen med mindre resurser för stödorganisationerna gör det nödvändigt att vara extra tydlig med vad RF-SISU bör prioritera för att skapa så stor medlemsnytta som möjligt. RF och SISU-styrelsen har därför pekat ut några områden som man vill ge större fokus. De områden så kommer att få ett starkare fokus i RF-SISU:s verksamhet under den närmaste två-årsperioden är:

  • Tillgång till anläggningar och idrottmiljöer
  • Ökat stöd för idrottslig närvaro i prioriterade områden
  • Trygg idrott
  • Elitidrott
  • Nystart efter corona

Under Riksidrottsmötet samlas representanter och ombud från 71 medlemsförbund, tillsammans med anställda och förtroendevalda på Riksidrottsförbundet, SISU idrottsutbildarna, samt RF-SISU:s olika distrikt ute i landet.

Sidan publicerades: 23 maj 2023