Den moderna dansföreningen engagarar

Att engagera sig inom föreningsliv och idrott kan vara dötrist och långtråkigt och alldeles, alldeles underbart. En förening som har vridit och vänt på engagemangsfrågan är Dansklubben Dancemania i Kumla som alltid har haft visionen ”mer än bara dans”. Trots detta har det sina utmaningar att vara en ideell förening i en allt mer kommersialiserad sport.

Sidan uppdaterades: 17 april 2023

Föreningen startades år 2014 av Joacim och Maria Moberg som snabbt blev så pass starkt förknippade med föreningen att den ansåg vara ”deras”. Danssporten i Sverige bedrivs delvis inom idrottsrörelsen via Svenska Danssportförbundet men till stor del via privata och vinstdrivande aktörer, vilket inte alltid är helt lätt att hålla koll på.
–Det är många som har misstagit oss för ett företag, berättar Joacim Moberg.

Ett sätt att förändra bilden av dansklubben som ett företag var att aktivt börja jobba med föreningsengagemanget och marknadsföra sig som ”det ideella alternativet”. För fem år sedan påbörjades en process tillsammans med föreningens idrottskonsulent på RF-SISU Örebro län.
–Äntligen börjar vi se resultat men vi behöver fortsatt jobba med frågan, säger Maria Moberg.

När pandemin slog till under våren 2020 ställdes danskurs efter danskurs in. Sedan ett drygt år tillbaka är föreningens verksamhet på fötter, men långt ifrån återställd. Den verksamhet som blomstrar är barn- och ungdomsverksamheten medan det däremot är kämpigare på vuxensidan.
–Det är jätteroligt att efterfrågan på barnverksamhet har ökat men det är svårt att möta upp behovet då vi inte har ledare så att det räcker till, säger Annika Ström, ledamot i styrelsen.

Under 2022 beviljades föreningen återstartsstöd via RF-SISU Örebro län som bland annat gick till att fortsätta den påbörjade processen på temat engagemang men också för att skapa en hållbar struktur i föreningen. Anna Öberg deltog under ett av processtillfällena, då in sin roll som funktionär, och vid årsmötet den 26 mars valdes hon in som ny ledamot i styrelsen.
–Det var självklart för mig och min familj att engagera oss i föreningen och vi blev välkomnade med öppna armar, säger Anna Öberg.

Är din förening i behov av att kraftsamla och stimulera uppstart av verksamhet i pandemins kölvatten? Ta kontakt med er idrottskonsulent och ansök om Projektstöd IF Återstart.

Sidan publicerades: 17 april 2023