Stark återhämtning av idrotten


Den sjunkande aktivitetstrenden som synts under pandemin har brutits och fler idrottsföreningar är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Det visar den senaste LOK-stödsstatistiken.

Sidan uppdaterades: 1 mars 2023

Örebro län är det enda av Riksidrottsförbundets 19 distrikt där antalet deltagartillfällen når upp till 2019 års siffror. Det är framför allt de stora lagidrotterna fotboll och ishockey som bidrar med den största ökningen, men även padel och boxning visar positiva resultat. Glädjande har även verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning en positiv utveckling i vårt län. En förklaring skulle kunna vara en stark och positiv samverkan med Örebro läns Parasportförbund och Örebro läns dövidrottsförbundet, Örebro kommun och Tegelbruket. Under 2022 har aktiviteter som under pandemin legat i träda, såsom Parasportens dag och Fredagssport återuppstått och blommat ut.

Fler deltagartillfällen för flickor

Andra saker som sticker ut är flickor i åldern 7–12 år, som redovisar fler deltagartillfällen 2022, än 2019. Även här är det framför allt inom lagidrotten och det finns flera orsaker. Dels ser vi en trend med fler mixade lag, vilket minskar sårbarheten för att lag tvingas läggas ner på grund av för få deltagare, men vi ser också lag som varit väldigt aktiva med att rekrytera flickor, i just den här ålderskategorin.
–Återstartsarbetet som påbörjades under 2022 har bidragit till återhämtningen, men samtidigt vet vi att många föreningar och förbund just nu jobbar hårt med att få tillbaka aktiva och ledare i full verksamhet. Vi har varit duktiga på att fånga upp föreningar och behöver fortsatt ha fullt fokus på återstartsarbetet även framåt, säger Josefin Gullbrand, verksamhetschef för Idrott och folkbildning.

Läs mer om LOK-stödet


Sidan publicerades: 1 mars 2023