Återstartskonferens öppnade dörren för SF-samverkan

Svenska Biljardförbundet, Bouleförbundet och Bangolfförbundet har många gemensamma beröringspunkter. Nu har de tre specialidrottsförbunden beslutat sig för att samverka med fokus på ledare. Örebro län är tillsammans med Småland och Uppland, pilotdistrikt.

Sidan uppdaterades: 14 februari 2023

Det var under en återstartskonferens förra året som Svenska Bangolfförbundet, Svenska Biljardförbundet och Svenska Bouleförbundet såg gemensamma möjligheter och utmaningar. Diskussioner inleddes om återstartsarbete och framtid och det resulterade i att de tre förbunden beslutade sig för att samverka med fokus på ledarskap. Ett annat syfte med samverkan är att man vill stärka relationen med RF-SISU distrikten.
– Samverkan är något vi kan se bland föreningar, företrädesvis på landsbygden, men att initiativet kommer från SF är ovanligt. Att ta sig an utmaningar och se möjligheter tillsammans är något vi ser mycket positivt på, säger Robin Meyer, idrottskonsulent och den som kommer att guida deltagarna genom processen.

Gemensamma strategier

I Örebro sker den första samverkansträffen den 2 mars. Totalt bjuds 8 föreningar in inom de tre olika idrotterna till samverkansarbetet.
– Vi kommer att jobba med att identifiera likheter och olikheter, utmaningar och möjligheter och därefter lägga en ledarutvecklingsplan, med hjälp av lärgruppsmaterialet Ledare i fokus. Det kommer att bli mycket prat och reflektioner, kring att rekrytera, behålla och utveckla ledare, säger Robin.
Hur samverkansarbetet kommer att se ut beror på vilka behov som identifieras.
– Det kan exempelvis handla om allt från att lägga gemensamma strategier, samköra vissa typer av arrangemang, utbyta erfarenheter, hjälpa och stötta varandra, anläggningsfrågor och målgrupper.


Sidan publicerades: 14 februari 2023