Multisportgolv, motionsspår och klubbhus möjliggjordes med anläggningsstöd från RF

Varje år besöker RF-SISU Örebro län några av de föreningar som under året beviljats RF:s anläggningsstöd. I år gick turen till SMÅ IF, Östra Almby FK och Glanshammarsryttarna.

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Tillgången på idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är en prioriterad fråga för idrottsrörelsen. Därför avsätter Riksidrottsförbundet varje år medel till anläggningsstöd, som föreningar kan söka. Ansökningarna hanteras av distrikten och hos RF-SISU Örebro län finns en anläggningsgrupp i styrelsen som sedan flera år aktivt jobbar med att utveckla anläggningar och idrottsmiljöer.
– Anläggningsturnén är ett sätt för oss att följa upp de satsningar som vi är med och finansierar, att vi får se resultatet av hur pengarna använts, helt enkelt, säger Marie-Louise Forsberg Fransson, ordförande för RF-SISU Örebro län.

Intresset för RF:s anläggningsstöd är stort, med runt 25 förfrågningar varje år, som i slutändan brukar landa på ett 15-tal beviljade projekt.
– Hur mycket stöd en förening kan få beror på vad man söker för, men som max kan man beviljas 400 000 kronor, säger Johanna Tybell, anläggningsansvarig RF-SISU Örebro län. Tre av de föreningar som beviljats stöd är Stora Mellösa Åsbyvikens IF (SMÅ IF), Östra Almby Fritidsklubb och Glanshammarsryttarna och det var hos dem besöken skedde i samband med årets anläggningsturné. Små IF har investerat i ett nytt multisportgolv vid Mellösa Garden, som innebär att föreningen kan erbjuda nya aktiviteter.

– Sedan golvet lades i mitten av juni har fler barn än någonsin varit här och deltagit i olika aktiviteter, berättar ordförande Magnus Rehndahl rtin Karlsson.
Här spelas det innebandy, badminton, tennis, basket, inlineshockey och just nu planerar föreningen att arrangera ett disco, kanske redan till halloween. Och man kan även spola is på det till vintern.
– Det här är ett bra exempel på en arena där man kan erbjuda allt från föreningsidrott till spontanidrott och tävlingar, säger Marie-Louise Forsberg Fransson.

SMÅ IF beviljades anläggningsstöd av RF för att investera i multisportgolvet. Östra Almbys fritidsklubb beviljades stöd för att göra i ordning underlaget på motionsspåret i Ekeby Almby och Glanshammars Ryttarna beviljades anläggningstöd för att renovera klubbhuset vid ridbanan i Kolja.

Via RF-SISU Örebro län fördelas knappt 2,5 miljoner kr i anläggningsstöd till föreningar i distrikt Örebro län. Det är RF:s medel som distrikten har ansvar att fördela och besluta om. Eftersom RF:s anläggningsstöd kan utgöra max 50% av den totala investeringskostnaden behöver föreningarna också annan medfinansiering för att projekten ska gå ihop.

– Vi ser att både idrottens anläggningsstöd och andra bidrag är viktiga för att projekten ska bli möjliga. Det kan vara t ex vara bidrag från kommun, sponsorer eller fonder. Men ganska ofta går föreningar också in med en stor del egna medel för att satsningarna ska vara möjliga. Det är starkt och visar på vilken viktig roll idrottsföreningarna har för skapa förutsättningar för idrott och rörelse, säger Johanna Tybell.

Läs mer om RF:s anläggningsstöd

Bildtext: RF-SISU:s anläggningsgrupp på besök hos SMÅ IF i Stora Mellösa. Från vänster: Marie-Louise Forsberg Fransson, ordförande RF-SISU Örebro län, Hans Jansson, styrelseledamot RF-SISU Örebro län, Henrik Bart, ledamot i SMÅ IF:s basketsektion, Martin Karlsson, ordförande SMÅ IF, Bo Johansson, ledamot i SMÅ IF, Ulf Schwerin, kassör i SMÅ IF, Magnus Rehndal ledamot i basketsektionen och RF-SISU Örebro läns anläggningsansvarige Johanna Tybell. +

Sidan publicerades: 5 december 2022