Föreläsning om matens betydelse för god prestation och hälsa - Lindesberg

Mat och idrott har alltid hängt ihop. Att utbilda oss om kost inom idrotten är något vi ofta är duktiga på. Men att veta vem som ska äta vad och när för att uppnå maximalt energi- och näringsintag är att ta det steget längre.

Sidan uppdaterades: 20 mars 2023

I samverkan med LIF Lindesberg erbjuder RF-SISU Örebro län denna kostnadsfria föreläsning för ledare och föräldrar till idrottande barn och ungdomar. Denna föreläsning riktar sig till alla idrottsföreningar i Lindesbergs kommun med omnejd. Erik Hellmén är sakkunnig i nutrition på RF-SISU Örebro län och har lång erfarenhet av att undervisa i närings- och träningslära. Syftet med föreläsningen är att du som deltar ska få ökad förståelse och kunskap kring hur maten påverkar prestation samt hälsa. Inga förkunskaper krävs.

Plats:

Lindesberg Arena

Datum:

måndag 17 april 2023

Starttid:

Kl. 18.30

Sluttid:

Kl. 19.30

Sidan publicerades: 20 mars 2023