Evenemangsutveckling

Sidan uppdaterades: 20 maj 2024

Att arrangera idrottsevenemang är viktigt för svensk idrott på flera sätt. Evenemang kan skapa glädje och gemenskap, tillväxt och stolthet. RF-SISU Norrbotten är ett stöd för föreningar som vill utveckla sitt arrangemang både före, under tiden och efter genomförandet.

Det sker många evenemang runt om i distriktet, på nationell, internationell och lokal nivå. De senaste åren har evenemangen vuxit i betydelse och ett väl genomfört evenemang ger föreningen lyskraft, både för den egna organisationen och för medlemmarna samt klubbens varumärke. Allt oftare ser även kommuner och det lokala näringslivet värdet av att bygga hållbara idrottsevenemang, inte minst om det är evenemang som återkommer år efter år.

Planera för lyckade idrottsevenemang

Kanske är din förening arrangör till ett eget evenemang eller så har ni fått frågan att vara med i ett större sammanhang? Oavsett vad så finns det många tips för hur man kan tänka för att få till ett lyckat och hållbart idrottsevenemang som inte känns alltför tungrott att organisera.

Stöd från RF-SISU Norrbotten

Det ökade intresset för evenemang gör att det krävs mer och mer av föreningen för att lyckas. RF-SISU Norrbotten är ett stöd som kan hjälpa er med utbildningar, metoder och tips som underlättar förberedelser, organisation, genomförande och utvärdering. Kontakta våra idrottskonsulenter för en dialog där vi alltid utgår från era behov.

Fundera på syfte och mål

Börja med att tänka igenom syftet med ert engagemang i evenemanget. Vad är vårt mål med detta? Är det att få fler medlemmar till föreningen? Att synas i ett större sammanhang? Tjäna pengar? Stärka sammanhållningen i klubben?

När ni vet vad målen och syftet är så är det mycket enklare att lägga upp en plan. RF-SISU Norrbotten har material som kan handleda er från start till mål. Samverkan, organisation och roller, budget, kringaktiviteter och logistik är några av punkterna att jobba kring så att det flyter på och blir lyckat både för er och era deltagare.

Verktyg för evenemang

I syfte att ge så bra stöd som möjligt för idrottsföreningar i arbetet med idrottsevenemang har Riksidrottsförbundet skapat och samlat ett antal verktyg på sin webbplats. Verktygen ska ge dig inspiration, fakta och vägledning vid planering inför och genomförande av ert kommande evenemang.

Länk till verktyg för arrangörer på rf.se

Länk till information för arrangörer av internationella evenemang på rf.se

Länk till kunskapswebben Hållbar idrott

Nätverk för fler evenemang i Norrbotten

RF-SISU Norrbotten har i samverkan med Region Norrbotten, Piteå Kommun och Luleå Busienss Region startat upp ett regionalt evenemangsnätverk. Nätverket riktar sig till regionala och lokala aktörer/organisationer som arbetar med evenemang ur ett strategiskt perspektiv inom idrotts-, kultur-, upplevelse- och besöksnäring. En första digital nätverksträff genomfördes i november 2020 och därfter har nätverket träffats regelbundet.

Nätverket ska vara ett naturligt forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser där aktörerna får kännedom om varandras förutsättningar och vilka evenemang som planeras under året. Nätverket ska bidra till att stärka bilden av evenemangens betydelse för den regionala utvecklingen och att frågan lyfts upp i kommunala och regionala strategiska planer. Målet är att positionera Norrbotten som en självklar evenemangsregion. Med bättre samordning ökar chansen att få fler nationella och internationella evenemang till Norrbotten, spridda över alla säsonger.

Länk till sida om regional evenemangssamverkan på utvecklanorrbotten.se

Sidan publicerades: 22 oktober 2022

Kontakt

Helene Johansson

Verksamhetschef

070-686 04 49

Ansvarig för verksamhetsområde Intressepolitik och kommunikation.

Kontakt

Elisabeth Lindström

Administratör

070-686 84 75

Folkbildningsadministration
LOK-stöd
Stipendier och utmärkelser

Legacy för idrottsevenemang

Ett webbverktyg som hjälper evenemangsarrangörer att arbeta mer strukturerat med legacy — så att evenemanget blir en angelägenhet för många och lämnar ett bestående avtryck.

Lärande material

Vad är viktigt att tänka på när du vill arrangera ett idrottsevenemang?