Idrottens dag för skolor i Gällivare

Sidan uppdaterades: 21 september 2023

Fredag den 29 september 2023 bjuds skolor (årskurs F-6) som är med i Rörelsesatsning i skolan in till en gemensam Idrottens dag i Gällivares Sport- och friidrottshall. Idrottsföreningar är inbjudna att medverka och visa upp sin verksamhet.

Varför ska skolor och idrottsföreningar vara med på Idrottens dag?

Nu har din skola och idrottsförening chansen att vara med på Idrottens dag - en av årets viktigaste dagar där vi tillsammans står upp för barns rätt till idrott och hälsa.

I Sport- och friidrottshallen i Gällivare arrangerar vi en rolig, festlig och rörelserik dag där barnen får chans att testa på en massa idrotter och rörelseaktiviteter. Idrottens dag bygger broar mellan skolan, barnen och föreningarna och ger barnen möjlighet att hitta en aktivitet de gillar.

I filmen från Idrottens dag 2021 får du höra vad skolan, idrottsföreningarna och barnen tycker om Idrottens dag och varför just din skola och idrottsförening ska välja att vara med.

Tid och plats

Datum: Fredag den 29 september 2023

Tid: Öppettiden meddelas senare. Planeringen sker i samverkan med skolorna.

Plats: Gällivares Sport- och friidrottshall

Förutsättningar för skolor i Gällivare

  • I samråd med RF-SISU Norrbotten kommer anmälda skolor överens om om tidpunkt för besöket, som bör vara minst 120 minuter.
  • Skolorna ansvarar själva för barnens transport till och från arenan samt eventuellt behov av lunch.
  • Skolorns pedagoger följer med barnen till arenan.
  • RF-SISU Norrbotten kan komma att behöva begränsa antalet deltagare. Om din skola inte får plats finns möjlighet för er att att arrangera en egen Idrottens dag.

Har din skola inte möjlighet att komma till Gällivare Sport- och friidrottshall? Då kan ni arrangera en egen Idrottens dag på hemmaplan, med inspiration och stöd av RF-SISU Norrbotten. Läs mer om att arrangera Idrottens dag på hemmaplan.

Kontakta Jonas Näslund, RF-SISU Norrbottens samordnare för rörelsesatsningen i skolan för mer information och diskussion om samverkan.

Anmälan

Vi behöver veta vilka skolor som vill vara med på Idrottens dag i Gällivares Sport- och friidrottshall. Bekräfta din skolas deltagande genom att anmäla er.

Anmäl er skola här.

Inbjudan idrottsföreningar i Gällivare

Fredag den 29 september ska Idrottens dag bli en manifestation för alla barns rätt till idrott och rörelse. Du och din förening är inbjuden att vara med och visa vilka möjligheter som finns i er förening. I skolan når ni alla barn, även de barn som idag är minst aktiva. Ni bidrar med rörelseglädje och kunskap om er idrott och underlättar för barnen att hitta en rolig aktivitet som de vill fortsätta med.

Idrottsföreningar i Gällivare som vill vara med på Idrottens dag ska anmäla sitt intresse till RF-SISU Norrbottens idrottskonsulent Marie Andersson. Föreningarna kommer att bjudas in till informations- och utbildningsträffar, där vi tillsammans utbyter idéer och formar en inspirerande, modern och välkomnande Idrottens dag för skolbarnen i Gällivare.

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Norrbotten. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Sidan publicerades: 9 februari 2023

Kontakt

Jonas Näslund

Idrottskonsulent

070-272 51 08

Samordnare rörelsesatsning i skolan

Kontakt

Marie Andersson

Idrottskonsulent

070-262 57 26

Folkbildning och föreningsutveckling
Placeringsort Gällivare

Ladda hem stödmaterial

På Riksidrottsförbundets sida idrottensdag.se finns mer info och stödmaterial för nedladdning.

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan.