Idrottsutbyte mellan länder i Barentsregionen

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

På grund av Rysslands krig mot Ukraina har Barents Sports Committe beslutat att tills vidare utesluta Ryssland i allt Barentssamarbete. Samarbetet mellan Norge, Sverige och Finland fortsätter.

Barents Sports är ett unikt internationellt samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Finland. Det är en plattform för utökat utbyte mellan ländernas idrottare, tränare och ledare. RF-SISU Norrbotten ingår i Barents Sports Committé som samordnar projektet.

Med måttot "Sharing the arctic spirit" ska utbytet bidra till ökad kompetens hos deltagarna och bättre förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter. Projektet ska leda till att minska politiska, kulturella och sociala hinder mellan länderna och främja fysisk aktivitet. I utbytet är ungdomar i åldern 15-25 år prioriterade. Parasport finns med i flera idrotter.

Samarbetet är värdefullt inte bara för de idrottsungdomar som får möjlighet att möta ungdomar från andra länder. Även aktivitetsledare och organisationsledare får chans till erfarenhetsutbyte.

Mångsidigt samarbete med lång historia

Samarbetet mellan länderna har pågått sedan 1950-talet. Först som ett Nordkalottsamarbete mellan Sverige, Norge och Finland. 1997 övergick det till att kallas Barentssamarbete då Ryssland blev en fullvärdig medlem i Barents Sports Committé. När Ryssland vintern 2022 startade krig i Ukraina uteslöts de tillsvidare ur samarbetet.

Samarbetet har utvecklats över tid och består nu av:

  • Tävlingar - Barents Games och Barentskamper
  • Kurser och seminarier
  • Konferenser med organisationsledare
  • Träningsläger
  • Samarbete på klubbnivå
  • YLiB (Young leaders in Barents) ett utbyte mellan unga ledare i Barentsregionen

Barents Sports Committé utvecklar samarbetet

Barents Sports Committé består just nu av representanter från Sverige, Norge och Finland. Gruppen träffas regelbundet för att utveckla och dra upp riktlinjerna för det idrottsliga utbytet i Barentsregionen. Sverige representeras av distriktsidrottschefen och handläggaren för Barentsfrågor på RF-SISU Norrbotten. Samarbetet har bland annat utmynnat i Barents Games och Barentskamper.

Barentskonferensen för idrotterna

Vart fjärde år anordnas Barents Meeting, ett forum där representater för de idrotter som deltar i utbytet träffas och ventilerar samarbetsmöjligheter.

Barents Games - ungdomsidrottskamper mellan fyra länder

I Barents Games samlas flera idrotter till gemensamma spel, ofta med över 1000 ungdomar som representerar sina länder. Sverige, Norge och Finland turas om att arrangera. Jämna år genomförs sommarspel och udda år vinterspel. Fram till 2013 genomfördes Barentskamper i en rad olika idrotter, alla vid olika tidpunkter och på olika platser.

Idrotter som ingår i Barents Summer Games

Bågskytte, boccia, cykling, dans, fotboll, golf, judo, orientering, friidrott, parafriidrott, styrkelyft, sportskytte, bordtennis, parabordtennis, brottning, bowling och parabowling.

Idrotter som ingår i Barents Winter Games

Skidor alpint och längd, paralängdåkning, skidorientering, simning, parasimning, mattcurling, badminton, basket, skidskytte, konståkning, innebandy, futsal, volleyboll, ishockey och gymnastik (team och artistisk).

Vill din idrott också vara med?

Specialidrottsdistriktsförbund som är intresserad av att delta i eller veta mer om Barents Games eller Barentskamper kontaktar vår samordnare.

Mer info om Barents Sports

På Barents Sports egen webbplats hittar du fördjupad information om Barentssamarbetet och Barents Games.

Sidan publicerades: 22 oktober 2022

Kontakt

Anne Meriläinen

Idrottskonsulent

070-686 76 11

Sakkunnig parasport
Samordning Barentssamarbetet
Placeringsort Piteå

Barents Games 2023

Barents Winter Games arrangerades 31 mars - 2 april 2023 i norska Bodö och Narvik.

Barents Games 2024

Barents Summer Games arrangeras 23-25 augusti 2024 i finska Kemi/Tornio.