Förebygg doping med kunskap

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Tillsammans med Antidoping Sverige ger vi på RF-SISU Norrbotten idrottsföreningar och förbund stöd och råd om antidoping.

Antidoping Sverige leder kampen mot doping i Sverige

Från och med 1 januari 2021 har ansvaret för antidopingarbetet i Sverige flyttats över från Riksidrottsförbundet till Antidoping Sverige, Sveriges Nationella Antidopingorganisation (NADO).

Antidoping Sverige leder, samordnar och utvecklar det nationella arbetet och ska försvara idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Länk till Antidoping Sveriges webbplats

Alla behöver känna till dopingreglerna

Som medlem i en idrottsförening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Du är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Idrottsföreningen kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare, föräldrar och andra stödpersoner i frågan.

På Antidoping Sveriges webbplats hittar du information om utbildningar, dispenser, listor, kontroller, riskerna med kosttillskott och mycket annat.

Länk till Antidoping Sveriges webbplats

Lämna dopingtips

Antidoping Sverige har en webbaserad tipsfunktion där vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten kan lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Antidoping Sverige.

Lämna dopingtips 

RF-SISU Norrbottens antidopingarbete

Att ha nolltolerans mot doping inom idrottsrörelsen i Norrbotten är en självklarhet och därför arbetar vi på RF-SISU Norrbotten förebyggande mot doping. Vi erbjuder idrottsföreningar och förbund i länet stöd, råd och utbildning i antidopingfrågor.

Kontakta vår sakkunnige i antidopingfrågor

Nationella nätverket PRODIS

Vi ingår i det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige). Nätverket arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat. Dopning är ett stort och växande samhällsproblem, bland annat orsakad av en ökande kroppsfixering där idealet är en muskulös kropp.

100% Ren Hårdträning

Med PRODIS arbetsmetod 100% Ren Hårdträning samverkar vi med träningsanläggningar, polisen, kommuner och andra aktörer för att minska tillgången till och användandet av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat på träningsanläggningar i länet. I dagsläget finns antidopingnätverk i åtta av Norrbottens kommuner.

Länk till 100% Ren Hårdträning på PRODIS webbplats

Regionalt nätverk mot dopning i Norrbotten

På initiativ av RF-SISU Norrbotten och Länsstyrelsen bildades 2018 ett regionalt nätverk som ska bidra till att minska dopningen i länet. I nätverket ingår representanter från Region Norrbotten, Luleå Kommun, Kiruna Kommun, Polisen, Länsstyrelsen, RF-SISU Norrbotten och en representant från en av länets träningsanläggningar. Gruppen samordnas av Länsstyrelsen.


Sidan publicerades: 1 november 2022

Kontakt

Sara Lindfors

Idrottskonsulent

070-686 81 19

Folkbildning och föreningsutveckling
Sakkunnig antidoping
Projektledare FaR

Lämna tips

På Antidoping Sveriges webbplats finns en tipsfunktion för misstänkt doping.

Antidping Sveriges e-utbildning för föreningar som vill ta fram en antidopingplan och arbeta strategiskt mot dopning.

Antidoping Sveriges e-utbildning för idrottsutövare och ledare. Tar bara cirka 30 minuter att gå igenom.