RF-SISU Norrbotten hanterar personuppgifter på ett säkert sätt

Sidan uppdaterades: 10 december 2022

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

RF-SISU Norrbotten behandlar en mängd personuppgifter för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och vara ett stöd till våra medlemsföreningar och förbund. Personuppgifterna används bland annat när vi administrerar utbildningar, vid ekonomiska transaktioner och för att ta fram statistik.

Vi är måna om att hantera personuppgifterna på ett korrekt och säkert sätt. En grundregel är att vi inom RF-SISU Norrbotten aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

RF-SISU Norrbottens integritetspolicy Pdf, 216 kB.beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Sidan publicerades: 20 oktober 2022