Om RF-SISU Norrbotten

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. Vi ger service till Norrbottens över 800 idrottsföreningar och cirka 60 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet.

Vi är ett stöd till idrottsrörelsen i Norrbotten

RF-SISU Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.

Vårt uppdrag består av två delar – ett idrottsuppdrag där vi stödjer, företräder och utvecklar länets idrottsrörelse i gemensamma frågor och ett folkbildningsuppdrag där vi ska sätta idéer i rörelse och stimulera till utveckling av idrotten genom bildning och utbildning. Vi tar avstamp i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund Idrotten vill.

I Norrbotten finns över 800 idrottsföreningar. I länet bedrivs idrottsverksamhet kopplad till cirka 60 olika specialidrottsförbund.

Vårt arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsårsstämman. Medarbetare finns i Luleå (huvdkontor) och Boden, Piteå och Gällivare (lokalkontor) men arbetar över hela länet.

Kontakta RF-SISU Norrbottens styrelse

Hitta till våra kontor

RF-SISU distriktens basuppdrag

Alla 19 RF-SISU distrikt i landet har samma basuppdrag:

  • Företräda och samordna den regionala och lokala idrottsrörelsen
  • Stödja föreningar i sin utveckling
  • Erbjuda och anordna folkbildning
  • Erbjuda och genomföra idrottsövergripande utbildningar och mötesplatser
  • Vara en resurs till SF:s utveckling av föreningar
  • Fördela och följa upp stöd till föreningar

Vi arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund. glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Länk till Idrotten Vill (pdf) Pdf, 1 MB.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Läs mer om Strategi 2025

Finansiering av RF-SISU Norrbottens verksamheten

Vårt idrottsuppdrag finansieras av statliga medel som kanaliseras via Riksidrottsförbundet. Vi får även ekonomiskt stöd från Region Norrbotten. Delar av verksamheten finansieras via olika typer av projektmedel.

Vårt folkbildningsuppdrag, som idrottsrörelsens studieförbund, finansieras av statliga folkbildningsmedel via SISU Idrottsutbildarnas centrala organisation, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten. Folkbildningsstödet särredovisas ekonomiskt i organisationen.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022