Nordiskt idrottsutbyte för unga hotat

Det internationella Barents Sportssamarbetet för unga i norra Sverige, Norge och Finland dras med stor osäkerhet kring framtida finansiering. Samarbetet har pågått sedan 1950-talet och berör 1000-tals ungdomar varje år, i över 30 olika idrotter.

Sidan uppdaterades: 11 september 2023

Den 8-10 september samlades ett 100-tal idrottsrepresentanter från Sverige, Norge och Finland till Barents Sports Conference konferens i Piteå, för att gemensamt dra upp riktlinjerna för samarbetet de kommande åren. Trots mörka moln kring ekonomin fortsätter planeringen framåt.

– Barents Sports är en värdefull plattform för idrottsutbyte mellan unga idrottare, ledare och tränare i norra Sverige, Norge och Finland. Vi har under lång tid levt med osäker ekonomi, men nu hotar bristande finansiering hela projektet, säger Katarina Halvardsson, distriktidrottschef på RF-SISU Norrbotten och svensk representant i Barents Sports Committee och fortsätter:

– Kronjuvelen i samarbetet är Barents Games där ungdomar i ett 30-tal idrotter samlas till gemensamma spel, ofta med över 1 000 deltagare som representerar sina länder.Parasport ingår som en naturlig del. Med måttot ”Sharing the arctic spirit” ska projektet bidra till ökad förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter.

I februari 2022, dagen innan Rysslands inmarsch i Ukraina, tilldelades Barents Sports Committee det prestigefyllda Thorvald Stoltenbergspriset med motiveringen att samarbetet bygger vänskap och relationer över nationsgränserna. Vid den tidpunkten ingick även Ryssland i samarbetet.

I Norge är samverkan med grannländerna högt prioriterat och staten skjuter till särskilda medel via Norges Barentssekretariat. Stödet har finansierat Norges medverkan, men har också kommit övriga länder till del genom att de har stått för vissa gemensamma kostnader i samband med arrangemangen. Även Finland får ett visst stöd av staten.

– Något motsvarande finns inte i Sverige. Det resebidrag som RF-SISU Norrbotten tacksamt fått från Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten räcker inte till och nu pågår jakten för att säkra Sveriges deltagande ekonomiskt. Vi har varit i kontakt med både Barentsrådet och Nordiska rådet, två organisationer som har kopplingar till och finansieras av regeringen. Men ännu har vi inte fått gehör i frågan, säger en bekymrad Katarina Halvardsson.

– Unga på Nordkalotten behöver framtidstro. Vi vill att de väljer att stanna kvar i norr, vi behöver dem. Samarbetet behöver få ökad status. Det ger unga chans att utbyta erfarenheter med varandra och att se möjligheterna som finns i området. Det vore förödande om vi inte kan fortsätta samverka, säger distriktsidrottschefen bekymrat och berättar att även Norge har drabbats av ekonomiska nedskärningar på grund av att Barentssekretariatets uppdrag förändrats.

Från vänster

Från vänster Stefan Berg, Riksidrottsförbundet och några av medlemmarna i Barents Sports Committe; Kent Nyheim, Norge, Osmo Happonen, Finland, Vera Arntsen, Norge och Katarina Halvardsson, Sverige.

Sidan publicerades: 11 september 2023