Samträning positivt för barnen i Överkalix

Barn som spelar ishockey i Överkalix IF delas inte in i träningsgrupper efter kön. Här tränar alla tillsammans. Och föreningens hockeyskola lockar nästan lika många tjejer som killar.

Sidan uppdaterades: 8 mars 2023

Av tradition delas barn ofta in i pojk- och flickgrupper i många idrotter. Men inte i Överkalix IF:s hockeysektion. Här är samträning helt naturligt.

–Det har aldrig varit något snack om att barnen inte ska spela och träna ihop. Före puberteten är det ju ingen skillnad mellan killar och tjejer, säger Tobias Brännström, ordförande i Överkalix IF:s ishockeysektion.

–Hur du spelar hockey och hur du går in i en situation är inte beroende på vilket kön du har. Det är ingen som funderar på om det är en tjej eller kille.

Tobias lyfter fram flera positiva effekter av samträningen. Han menar att det påverkar stämningen och attityden i laget. I en könsblandad grupp blir det inte någon grov machokultur.

Han ser att samhörigheten är viktig för ungdomarna.

–Runt 12-års ålder börjar många unga bli medvetna om sina kroppar. Då blir det några som byter om till underställ på toaletten. De vill ju vara tillsammans i samma omklädningsrum som de andra i laget, men ändå inte visa sig helt. Det verkar fungera bra för alla, säger Tobias.

Men samträningen utmanas rejält när spelarna kommer in i puberteten. Killarna får generellt mer muskler och blir fysiskt starkare än tjejerna. Närkamperna och det fysiska spelet blir då ojämnt.

–Tävlingslogiken och sättet att spela matcher på gör det svårt att fortsätta ihop som ett lag. Visst är det så att man kan samträna det som inte handlar om fysisk styrka – som kondition, teknik och rörlighet. Men tyvärr så blir matcherna ett problem och tjejerna slutar eller flyttar till andra föreningar som har rena tjejlag, säger Tobias.

– Jag tycker att det är sorgligt. Vi behöver försöka samverka mellan föreningarna och jobba för att tjejerna i östra Norrbotten ska ha möjlighet att utvecklas utan att behöva flytta, säger Tobias.

Samträning inte bara en praktisk lösning – det kan bidra till en jämställd idrott

Svensk idrott har som mål att år 2025 vara en jämställd idrott, på alla nivåer. En väg mot målet kan vara att ha fler mixade träningsgrupper, en mix som kan bidra till att unga av olika kön kan se varandra som jämbördiga träningskompisar genom att mötas i den gemensamma identifieringen som ”idrottare”.

I många fall är det praktiska orsaker som ligger bakom samträning i föreningarna. Kanske på grund av att barnen eller ledarna är för få eller för att halltiderna inte räcker till. Men genom att tänka ett steg längre kan det också bidra till att göra verksamheten mer jämställd.

Karin Grahn är forskare i idrottsvetenskap. Hon har bland annat undersökt samträning bland skolbarn i årskurs fem och sex. Hon har även studerat simning, där samträning är vardag, ur ett genusperspektiv.

– När samträningen fungerar har idrotten mycket att vinna på den. Idrotten har en historia av att dela upp utifrån kvinnor och män. Då kan det skapas ensidiga miljöer. När man tränar ihop upptäcker man att det finns fler likheter än man trodde, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt vilka erfarenheter man får genom livet. Forskning visar att föreställningen att killar är bättre på idrott rubbas bland de som samtränat.

Läs hela reportaget med Karin Grahn på Riksidrottsförbundets webbplats.

Sidan publicerades: 8 mars 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Visa att din förening idrottar jämställt. Affischen är i A3-format.