Nytt stöd för att bedöma barn- och ungas bästa i idrottsrörelsen

Barnrättsperspektivet står i fokus i stödmaterialet Vägledning vid bedömning av barns och ungas bästa som har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) i nära samarbete med Bris, Friends, Rädda Barnen och UNICEF Sverige.

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023

Idrottsrörelsen är en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. En plats med möjlighet att utvecklas både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt, i sin egen takt och efter sina förutsättningar. "Vägledning vid bedömning av barn och ungas bästa" är ett stöd för idrottsförbund och föreningar i arbetet med att säkerställa barns och ungas rättigheter i idrottsverksamheten och en del i att implementera de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som Riksidrottsförbundet presenterade i mars 2022.

– När tränare, förtroendevalda och andra ledare inom idrottsrörelsen tar beslut som på något sätt påverkar barn behöver det märkas i beslutsprocessen. Vi behöver bli bättre på att göra unga delaktiga i beslutsfattandet och på att motivera de beslut vi tar. Att samverka kring framtagandet av stödmaterialet och testa och utveckla det tillsammans med både barnrättsexperter och idrottsförbund har varit väldigt värdefullt. Materialet är särskilt anpassat för idrottsrörelsen och ska göra det lättare att göra rätt, säger Malin Träff, Riksidrottsförbundet.

Vägledningen baseras på ett material som Barnombudsmannen (BO) tagit fram och har omarbetats i nära samarbeta med Bris, Friends, Rädda Barnen och Unicef Sverige. Vi passade på att prata med Bris generalsekreterare, Magnus Jägerskog, som är en av aktörerna bakom satsningen.

– Jag tror och hoppas att det här verktyget ska kunna vara till hjälp. Att inte göra det så krångligt. När vi på Bris pratar om barnets bästa, lyfter vi ofta en aspekt och det är att samtala och lyssna på barn. När man jobbar med de här frågorna måste det vara enkelt. Det tycker jag att det är i de här verktygen, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

Våra kollegor på RF-SISU Skåne intervjuade Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog. Han berättar om sina tankar kring trygg idrott, hur barn kan göras delaktiga i beslut och det nya materialet.

Sidan publicerades: 15 februari 2023

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.