SISU Förlag

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

SISU Förlag har som uppdrag att samla kunskap inom idrott och göra den tillgänglig för fler. Här hittar du böcker om träningsmetoder, nya rön och annat som rör idrotten. SISU Förlag har även ett brett utbud av webbaserade utbildningsportaler.

Utgivningen består av både tryckta och digitala produktioner och förlaget har ett nära samarbete med många specialidrottsförbund för produktion av utbildningsmaterial och utbildningswebbar. SISU Förlag producerar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna de i stora delar webbaserade idrottsövergripande tränar- och föreningsledarutbildningarna. Här finns också ett stort utbud av lärande material som passar bra som stöd i lärgrupper.

På SISU Förlags webbplats kan du beställa böcker och få inspiration, där kan du även registrera dig för SISU Förlags nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad om de senaste publikationerna och webbutbildningarna.

Besök SISU Förlags webbplats

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Petra Mörtsjö

Verksamhetschef

070-686 80 92

Ansvarig för verksamhetsområde Folkbildning och utbildning

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.