Det här kan vi hjälpa er med

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Här har vi sammanfattat några av de områden som föreningar och förbund kan få stöd och hjälp av oss på RF-SISU Norrbotten. Våra medarbetare brinner för att stödja och utveckla den norrbottniska idrottsrörelsen. Tveka inte att kontakta oss. 

Föreningsbesök – en bra start för samverkan

Våra idrottskonsulenter besöker gärna din förening och berättar om allt vi kan erbjuda. Vi lyssnar också in era behov och tillsammans ringar vi in ert behov av stöd och utveckling. Besöket är kostnadsfritt.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Ekonomiska stöd

Genom RF-SISU Norrbotten kan idrottsföreningar och specialidrottsdistriktförbund ansöka om ekonomiskt stöd i olika former. Genom oss kan ni också söka stipendier och utmärkelser.

Här hittar du våra ekonomiska stöd

Här hittar du våra stipendier och utmärkelser

Rådgivning i administrativa frågor

RF-SISU Norrbotten ger råd och stöd i administrativa frågor, bland annat inom områdena IdrottOnline, föreningsekonomi och föreningskunskap.

Ska jag nöja mig med basförsäkringen eller behöver vi en utökad försäkring? Hur redovisar jag lön och ersättning till Skatteverket? Måste man sälja lotter om man är medlem i en förening? Hur går ett årsmöte till? RF-SISU Norrbotten ger råd och stöd i administrativa frågor, bland annat inom områdena föreningsekonomi och föreningskunskap.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Rådgivning i idrottsfrågor

Våra idrottskonsulenter och sakkunniga kan guida föreningen rätt i stort och smått. Det kan handla om allt från anläggningar och idrottsytors utformning till hur man blir en mer jämställd förening, utvecklar barn- och ungdomsidrotten, lyckas bättre med att inkludera nyanlända eller starta verksamhet för äldre.

Information om områden som vi arbetar och har kompetens kring.

Stöd i trygghetsfrågor

Vi hjälper och guidar föreningar som vill arbeta fram handlingsplaner och policydokument för en trygg och inkluderande idrott. Vår sakkunnige i barn och ungdomsidrott är ett stöd om någon misstänker att ett barn far illa eller om konflikter uppstår kring hur verksamheten bedrivs.

Läs om vårt arbete för en trygg idrott

Behovsanpassad utbildning på hemmaplan i er förening

Alla föreningar och förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Norrbotten knuten till sig. Hur kan vi hjälpa just din förening? Ring eller mejla till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med våra idrottskonsulenter. Idrottskonsulenten lyssnar in föreningens behov, hur de vill utvecklas, vad de vill uppnå, och kan sedan vägleda och ge förslag på vad föreningen kan göra. Idrottskonsulenten hjälper till att planera och lägga upp folkbildningsverksamhet anpassad efter föreningen och deras medlemmar.

Så kan ni börja resan till utveckling i er förening.

Föreningsutveckling med stöd av en processledare

RF-SISU Norrbotten har idrottskonsulenter som är utbildade processledare. Att få stöd av oss brukar vara uppskattat när föreningen eller förbundet har behov av att göra insatser för att nå utveckling och förändring.

Läs mer om processledarledd utveckling.

Idrottsövergripande utbud av föreläsningar och kurser

I vår sökmotor hittar du våra aktuella och datumsatta idrottsövergripande utbildningar, som alla kan anmäla sig till oavsett idrott.

Har du förslag på utbildningar som du vill att vi anordnar?

Kontakta vår samordnare för vårt idrottsövergripande kursutbud

Skapa bra förutsättningar för idrotten

Tillsammans med Riksidrottsförbundet arbetar vi på RF-SISU Norrbotten för att idrottsföreningar och förbund ska ha bra förutsättningar att bedriva både idrott och folkbildning. En av våra viktigaste uppgifter är att företräda idrottsrörelsen i gemensamma frågor som rör idrottens förutsättningar och utveckling.

Här kan du läsa mer om vårt intressepolitiska arbete.

Sidan publicerades: 7 december 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

I vår sökmotor hittar du datumsatta kurser och föreläsningar som är öppna för alla idrotter att anmäla sig till. Listan fylls på löpande.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Norrbotten och alla våra medarbetare.