Projektstöd IF: Utbildningscoach

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Vill ni få fart på utvecklingen, öka engagemanget och vara en trygg förening med verksamhet i toppklass? Då ska ni söka stöd till en utbildningscoach, som i nära samarbete med RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter blir en motor för folkbildande och utvecklande insatser.

I idrottsföreningen mår vi bra av att träffas och prata med varandra. Det driver utvecklingen framåt. Under pandemin samverkade och utbildade sig människor inte lika ofta och ännu har många föreningar inte hittat tillbaka till hur det var innan.

Utbildningscoachen fokuserar på utveckling

RF-SISU Norrbotten erbjuder föreningarna projektmedel som gör det möjligt att utse en utbildningscoach i föreningen.

I utbildningscoachens uppdrag ingår att:

  • ta fram en utbildnings-/folkbildningsplan för föreningen, i nära samarbete med föreningens idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten. Ni utgår från föreningens och medelmmarnas behov av utveckling. Vad behöver de aktiva, tränarna, ledarna, styrelsen, föräldrarna och föreningens arbetsgrupper?
  • vara en motor som ser till att planerade lärgrupper och andra utbildningsinsatser genomförs - med hjälp av föreningens tränare, ledare och andra föreningsmedlemmar.
  • Utbildningscoachen och en styrelserepresentant ska genomgå en lärgruppsledautbildning. Under en timme ger vi er grundläggande kunskaper kring vad folkbildning och lärgrupper är samt information om hur ni redovisar lärgrupper och annan folkbildning.
  • ansvara för att alla lärgrupper och övrig folkbildning som genomförts i föreningen rapporteras in till RF-SISU Norrbotten.
  • ingå i ett nätverk för utbildningscoacher i Norrbotten - för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Lärgruppen blir ett av utbildningscoachens verktyg

Utbildningscoachens och föreningens kanske mest använda verktyg i satsningen blir lärgruppen, det vill säga snack, dialog och idéarbete i mindre grupper kring det som är aktuellt och relevant. Lärgruppen är genialiskt enkel, flexibel och lätt att genomföra på hemmaplan. Den växlar upp kvalitén på samtal som redan pågår i föreningen och passar utmärkt för att lära sig nya saker utifrån gruppens behov. Deltagarna lär av varandra och utvecklas tillsammans, ibland med stöd av ett lärande material.

Hur stort stöd kan vi få?

Föreningen kan få maximalt 10 000 kr, beroende på storlek och den tid utbildningscoachen lägger ned på satsningen. Utöver projektmedlen kommer satsningen generera ytterligare folkbildningsresurser från RF-SISU Norrbotten.

Ansökan kan göras löpande

Ansökan ser löpande i kontakt med våra idrottskonsulenter. Satsningen ska vara väl förankrad i föreningen eftersom den kommer att beröra många.

Kontakta våra idrottskonsulenter.

Återrapportering

Alla godkända ansökningar ska återrapporteras i IdrottOnlines modul för idrottsmedel.

Sidan publicerades: 16 februari 2023

Kontakt

Daniel Nilsson

Idrottskonsulent

070-350 75 29

Ekonomiska stöd
Anläggningsfrågor
Föräldraledig till 31 december 2023

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.