Projektstöd IF: Samla ledarteamet

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

För att få ett lag eller en träningsgrupp att fungera bra krävs väl fungerande ledarteam. Nu kan ni ansöka om stöd till en satsning där föreningens ledarteam samlas till strukturerade samtal för att utvärdera, planera och utveckla gruppens verksamhet.

Syftet med satsningen ”Samla tränarteamet” är att skapa effektiva och bra fungerande ledarteam och därmed få en trygg, säker och utvecklande verksamhet för barn och unga.
Det är en möjlighet att utveckla ledarskapet i föreningen och skapa delaktighet, engagemang och samsyn bland ledarna.

Samla ledarteamet - så funkar det

Utvecklande samtal genomförs i alla ledarteam

Föreningens alla lag och träningsgruppers ledarteam får ett samtalsunderlag med konkreta frågeställningar som de jobbar igenom. Metoden kallas lärgrupp. Tidsåtgång är cirka 3 x 45 minuter. Ni får möjlighet att tänka tillsammans, att utvärdera och hitta lösningar och insatser som utvecklar ledarteamet och er träningsgrupp.

Föreningen utser ansvariga som samordnar satsningen

För att få stöd behöver föreningen utse en eller flera personer som ansvarar för att satsningen genomförs i föreningen. Under hela processen finns möjlighet att få stöd av en idrottskonsulent från RF-SISU Norrbotten.

I uppdraget ingår att:

  • Delta i en digital uppstartsträff där vi på RF-SISU Norrbotten går igenom ramar för satsningen och de samtalsunderlag som ledarteamen ska utgå från. Träffen tar cirka 1,5 timme.
  • Ansvara för att föreningens olika ledarteam genomför träffar där de jobbar igenom samtalsunderlaget som hör till satsningen Samla ledarteamet.
  • Återrapportera satsningen till RF-SISU Norrbotten i IdrottOnlines modul för idrottsmedel.
  • Ansvara för att ledarteamens träffar folkbildningsapporteras till RF-SISU Norrbotten.

Hur stort stöd kan vi få?

Föreningen kan få 5 000-20 000 kr beroende på hur många ledare och ledargrupper det finns i föreningen. Beloppen kan komma att justeras om vi får många ansökningar.

När ska satsningen genomföras?

Satsningen genomförs under hösten och ska vara slutförd före den 31 december 2023.

Ansökan senast den 30 september

Ansökan görs i IdrottOnline mellan den 14 augusti och 30 september 2023.
Beskriv kort föreningens verksamhet, antal ledare och ledargrupper, er budget och vem/vilka som utsetts till ansvariga för satsningen.

Frågor

Har du frågor kring ansökningsförfarandet kontaktar du Jakob Boudin, verksamhetschef RF-SISU Norrbotten.

Frågor kring satsningens innehåll besvaras av idrottskonsulent Stina Älverud.

Sidan publicerades: 8 augusti 2023

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Kontakt

Stina Älverud

Idrottskonsulent

070-686 82 31

Folkbildning och föreningsutveckling

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.