Projektstöd IF: 65+

Sidan uppdaterades: 4 oktober 2023

Projektstöd IF: 65+ ska bidra till att skapa förutsättningar för åldersgruppen 65 år och äldre att delta i föreningsidrotten. Ansökan är enkel för föreningar som antingen vill växla upp eller starta en satsning på målgruppen 65+.

Vad kan föreningen söka stöd till?

Projektstöd IF: 65+ kan ges till befintlig verksamhet eller uppstart av ny.

Stöd kan ges till:

  • Arvodering av ledare
  • Låneutrustning
  • Lokalhyra
  • Marknadsföring
  • Fika i samband med uppstart
  • Prova-på-aktiviteter
  • Utbildning

Det är enkelt att ansöka

Ansökan kan göras löpande fram till den 10 december 2023 och sker i dialog med din förenings idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Hur mycket kan vi söka?

Stödet är max 10 000 kr per förening. En enklare återrapport för satsningen kommer att behöva göras.

Sidan publicerades: 25 mars 2023

Kontakt

Sara Lindfors

Idrottskonsulent

070-686 81 19

Folkbildning och föreningsutveckling
Sakkunnig antidoping
Projektledare FaR

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.