Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem

Sidan uppdaterades: 23 oktober 2023

IdrottOnline är ett digitalt verksamhetssystem som utgör basen för administration mellan medlem, idrottsförening, specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten. Här samlas all information om idrottsrörelsens medlemmar och organisationer.

Alla idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet får kostnadsfritt tillgång till IdrottOnline. Idag använder fler än 17 000 idrottsföreningar systemet.

I IdrottOnline kopplas medlemsregister, organisation, folkbildningsadministration och ansökningsförfaranden samman och skapar ett centralt och uppdaterat register över svensk idrott. Ett register som utgör basen för beslutsunderlag och påverkansarbete.

Det är här ni söker ekonomiskt stöd

I IdrottOnline kan de idrottsföreningar och idrottsförbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) ansöka om ekonomiska stöd som fördelas av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, såsom LOK-stöd för barn- och ungdomsidrott, bidrag för folkbildning från SISU Idrottsutbildarna samt andra ekonomiska bidrag.

Funktioner i IdrottOnline

  • Medlemsadministration: ett medlemsregister som uppfyller det en idrottsförening behöver för att enkelt kunna ansöka om RF:s ekonomiska stöd.
  • LOK-stödsadministration: skapa LOK-aktiviteter, närvaroregistrera enkelt i LOK-appen och skicka in föreningens LOK-stödsansökan.
  • Bidragsansökan: ansök om ekonomiska bidrag för idrottssatsningar.
  • Folkbildningsadministration: administrera och redovisa idrottsföreningens folkbildningsaktiviteter såsom lärgrupper, kurser och föreläsningar. Föreningar som samverkar med RF-SISU distrikt ges möjlighet till viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in.
    Läs mer om att redovisa och rapportera folkbildning
  • Statistik och rapporter: data för beslutsstöd.
  • Systemintegration: om er idrottsförening eller ert förbund vill använda andra föreningsadministrativa system så är det enkelt att föra över data till IdrottOnlines centrala register. Integrationen aktiveras och hanteras i IdrottOnline. Informationen i IdrottOnline kan exporteras till t ex tävlingsadministrativa system och bokföringssystem. Läs mer om integrationsmöjligheter.

Säker inloggning med Freja+

För att ytterligare skydda idrottsrörelsens uppgifter börjar Riksidrottsförbundet med att höja säkerheten i IdrottOnline och aktiverar e-legitimationen Freja+ vid inloggning. Under oktober 2023 aktiveras Freja+ för de som har rollerna huvudadministratör, klubbadministratör och förbundsadministratör i IdrottOnline. I förlängningen kommer alla roller som kommer åt och kan ändra personuppgifter i IdrottOnline att omfattas.

Allt om säker inloggning med Freja+ på Riksidrottsförbundets webbplats

Vill du lära dig mer om IdrottOnline?

Kontakta våra idrottskonsulenter som kan berätta mer om systemet och hjälpa er förening med både stöd och utbildning. Hitta din idrottskonsulent

Mer info om IdrottOnline på RF:s webbplats

Sidan publicerades: 24 november 2022

IdrottOnline

IdrottOnline supporten

Här får du svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till supporten.