Digitala årsmöten

Sidan uppdaterades: 10 augusti 2023

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men ibland kan det vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. Här finns vägledning att få för de föreningar som vill genomföra årsmötet digital.

Ett digitalt årsmöte innebär både möjligheter och utmaningar. Till möjligheterna innebär att fler kan delta, både de som i vanliga fall inte kan resa till mötet, men kanske även nya målgrupper som yngre medlemmar.

Utmaningarna kan minskas om man redan från början räknar med att förberedelserna och genomförandet blir annorlunda än om man träffats fysiskt. Det krävs mer tid för förberedelser, tydligare rollfördelning, mer kunskap för anordnare och eventuellt mer teknisk support för deltagarna. Var ute i god tid, våga testa, våga göra fel och lär av varandra. Utse gärna en person som samordnar det digitala mötet, så att ni kan behålla struktur och säkerställa att alla blir involverade.

Mer info och vägledning

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du:

Allmän information och checklistor om digitala årsmöten

Checklista för den som ansvarar för årsmötet

Praktisk info för dig som deltar i ett årsmöte

Våra idrottskonsulenter hjälper er igång

Behöver din förening råd, hjälp eller stöd i samband med ert digitala årsmöte, kontakta våra idrottskonsulent så hjälper vi er att komma igång.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Sidan publicerades: 15 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.