Integration/Etablering

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

I Jämtland-Härjedalen har idrottsföreningar under lång tid engagerat sig för att erbjuda träning och sammanhang till nyanlända personer. En ökad inkludering leder till att både svensk idrottsrörelse och samhället utvecklas till det bättre.

Idrottsrörelsen vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Idrottsrörelsen ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Med start 2015 tilldelas RF-SISU Jämtland-Härjedalen och andra distrikt särskilda medel för att verka för att öppna upp och engagera nyanlända barn, ungdomar och vuxna vilket gett möjlighet till att intensifiera arbetet lokalt och regionalt.

Det här kan er förening göra

Många idrottsföreningar har utvecklat eller startat ny verksamhet för att välkomna asylsökande och nyanlända barn, ungdomar och vuxna. Effekten har ofta varit ett starkare och mer levande föreningsliv samtidigt som det har en stor betydelse för alla individer. De föreningar som vill dra igång liknande initiativ behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns många lärdomar att dra från andras erfarenheter. Kontakta ditt distriktsidrottsförbund och dess koordinator för att få ta del av kunskaperna, erfarenheterna och veta mer om de stöd som finns möjligt att ta del av. Distriktsidrottsförbunden har medel för att stödja föreningarnas arbete. Ibland sker det via samtal och gemensam plan, ibland i en ansökan eller via folkbildningsmedel. Kontakta våra idrottskonsulenter för att få veta mer.

Rådgivnings-, kunskaps- och ekonomiskt stöd

RF-SISU Jämtland-Härjedalen kan hjälpa er med att se hur just er förening kan öppna upp och ge nyanlända möjlighet att vara en del av er förening. Våra idrottskonsulenter stödjer er i förberedelserna och med att komma i kontakt med asylsökande och nyanlända, eller att skapa meningsfull väntan för personer som är på flykt och befinner sig på flyktingboenden eller liknande.

Vi har kunskap att delge, och goda kontakter med andra aktörer som kan bistå med kunskap och kontakt. Dessa aktörer inom både det offentliga och civila samhället kan också ge stöd till arbetet med att inkludera asylsökande och nyanlända.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen erbjuder även ekonomiskt stöd till idrottsföreningar för insatser riktade mot nyanlända för att öka deras engagemang inom idrottsrörelsen och samhället.

Informationsmaterial

Idag finns en kortare presentation av svensk idrott översatt till olika språk: albanska, bosniska, engelska, somaliska, spanska, arabiska, kurdiska (Sorani) och persiska. Ladda ner häftet (pdf) här Pdf, 6 MB..

För lärgrupper

Lärgrupper är ett tillfälle då föreningens medlemmar samlas för att diskutera och utveckla sin verksamhet tillsammans. Nyanlända och personer på flykt har samma möjlighet att delta i lärgrupper som andra. Samtliga föreningar har möjlighet att kontakta distriktets idrottskonsulenter för att få hjälp och stöttning i arbetet.

Vanliga frågor om idrott för nyanlända

Hur är det med försäkringar?

Varje specialidrottsförbund (SF) har egna försäkringslösningar. De flesta SF har avtal med Folksam. Om flyktingar och nyanlända, som inte är medlemmar i föreningen eller har tävlingslicens, omfattas av försäkringen beror på SF:s respektive avtal.

Däremot är alla barn, unga och vuxna som deltar i en aktivitet anordnad av en förening som fått bidrag från ett av RF:s distriktsförbund per automatik försäkrade via Folksam.

Läs mer om försäkringen via Folksam (pdf) Pdf, 256 kB.

Migrationsverket informerar via sin hemsida om sjukvårdsavgifter för vuxna asylsökande:

Läs mer om försäkringar hos Migrationsverket

Vad gäller för LOK-stöd?

Lokalt aktivitetsstöd (LOK), under 25 år: Föreningen har möjlighet att ansöka om LOK-stöd för sina träningar. Om inte personnummer finns, kan man klicka i ”Utländsk deltagare” och ange de sex första siffrorna i personnumret.

Finns det någon åldersgräns för distriktens ekonomiska stöd?

Nej. De ekonomiska medel som RF-SISU Jämtland-Härjedalen förfogar över kan beviljas för alla åldersgrupper.

Får de utan personnummer tävla?

Det skiljer sig mellan idrotter. De allra flesta idrotter tillåter barn utan personnummer att delta i tävlingsverksamheten. Kontakta det aktuella specialidrottsförbundet (SF).

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

SVENSK IDROTT I FÖRENING FÖR BARN OCH UNGDOM