Leka boule lockar fler till rörelse

Sidan uppdaterades: 17 januari 2023

- från lillen till de större

Skolboule Sverige bjuder på helt nya sätt att använda bouleklot för att locka till rörelseglädje för alla. På Skolboule Sverige! | Svenska Bouleförbundet (svenskboule.se)hittar du inspiration till lekar och övningar för barn och nybörjare där alla kan vara med, oavsett ålder, rörelseförmåga eller andra variationer. Det är busenkelt att anpassa övningarna efter elevernas förutsättningar och även skapa egna övningar tillsammans med eleverna. Låt fantasin flöda.

Tips & tricks

Kaststafett är en fartfylld och rolig lek där ni behöver ett klot per lag. Rita upp en spelplan där varje lags bana består av en kastring och tre ringar utplacerade på 4 meter, 6 meter och 8 meters avstånd. Ringarna kan vara uppritade på marken eller så använder du rockringar, hopprep eller liknande.

Dela upp eleverna i lag om 2-3 personer. Målet är att laget snabbast möjligt träffar alla sina tre ringar i rätt ordning; 4-6-8 meter. Ställ upp lagen på led bakom sin kastring. På startsignalen kliver den första personen i varje lag in i sin kastring och kastar mot 4-metersringen. Vid träff, hämtar spelaren klotet och ställer sig sist i ledet. Nästa spelare kastar då sitt klot mot 6-metersringen. Vid miss springer deltagaren och hämtar sitt klot och ställer sig sist i ledet. När alla tre ringar är träffade sätter sig hela laget ner bakom kastringen för att visa att de är klara.

OBS! Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du använder mjuka klot, s k softboules.

Här finns mer material och en introduktion för själva spelet boule. Du hittar även en serietidning med inspirerande bilder för barn och ungdomar.
Skolboule Sverige! | Svenska Bouleförbundet (svenskboule.se)

Hoppas vi väckt din nyfikenhet för denna lustfyllda, lärorika och kostnadsfria motionsaktivitet för skolans elever.

Rörelsesatsning i skolan

Detta material är en del av Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan, som syftar till att förbättra barnens välbefinnande och skolresultat. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. Fler spännande idrotter presenteras löpande under året.

Läs mer om projektet här: rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan

Sidan publicerades: 31 oktober 2022