Föreningen där unga leder rörelsen
- Enkla, roliga och billiga aktiviteter med Skol-IF

Sidan uppdaterades: 20 januari 2023

En Skolidrottsförening är barnens och ungdomarnas egen förening i anslutning till skolan. Tanken med en Skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till enkla, roliga och billiga fysiska aktiviteter, där unga leder unga.

Aktiviteterna sker utanför skoltid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Ungdomarna väljer själva typ av aktiviteter. Det viktiga är att skapa rörelseglädje och gemenskap, att alla kan vara med och att det är de unga själva som leder.

Fördelarna med en Skol-IF är många. Här lär sig ungdomarna att driva egen förening, demokrati och sunda värderingar. De lär sig för livet helt enkelt. Skolidrottsföreningen är en trygg plats där alla är delaktiga och ges möjlighet att prova många olika idrotter. Utan resultatkrav. Utan att bli bedömd. Och till överkomlig kostnad. Målsättningen är kostnadsfritt medlemskap alternativt så låga kostnader som möjligt. Här ligger allt fokus på rörelseglädje och gemenskap.

Tips & tricks

Inspirera och stötta ungdomarna att bilda en Skol-IF
Gå in på skolidrott.se och läs på innan. Där hittar du inspirerande filmer som ”Vad är en Skol-IF” och även filmer där både de unga och de vuxna berättar om varför Skol-IF är så bra och viktigt.

Berätta sedan om vad en Skolidrottsförening är och hur det fungerar. Det räcker att du hittar några ungdomar som vill idrotta i anslutning till skolan och som vill göra det tillsammans under organiserade former. Då har ni en bildandegrupp som kan träffas och bestämma namn och ta fram förslag på stadgar till det första mötet. Det finns självklart förslag på hur stadgarna kan se ut och annat stöd på

https://skolidrott.se/bilda-skol-if/

Sedan är det dags för eleverna att
1) Bilda förening

2) Ansöka om medlemskap i Skolidrottsförbundet

3) Besluta om medlemsavgifter samt skaffa plus- eller bankgiro

4) Öppna upp föreningens sida på Idrott online

Låt ungdomarna driva arbetet framåt, med ditt stöd i bakgrunden. Det skapar en fantastisk gemenskap och stort driv, ibland från oväntade håll. Och framför allt får det fler barn och ungdomar i rörelse. Hoppas vi härmed väckt din nyfikenhet för att starta en Skol-IF!

Rörelsesatsning i skolan

Detta material är en del av Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan, som syftar till att förbättra barnens välbefinnande och skolresultat. Det gör vi bäst genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. Fler spännande idrotter presenteras löpande under året.

Läs mer om projektet här: rf.se/RFarbetarmed/Aktuellaprojekt/rorelsesatsningiskolan

Sidan publicerades: 1 december 2022