Inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 16 mars 2023

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen och vi i Jämtland-Härjedalen att bidra till detta.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och är en förutsättning för framgångsrika idrottsföreningar och målet om idrott hela livet. Det finns många vägar för föreningar och förbund att bidra till en mer öppen och inkluderande idrott.
RF-SISU Jämtland-Härjedalen stödjer idrottsföreningar och förbund i utvecklingen mot en inkluderande idrott och har erfarenhet av olika metoder, stödformer och material för att hjälpa er på vägen. Ta en kontakt med oss om ni vill utveckla ert arbete för en mer öppen och inkluderande idrott.

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att uppnå inkludering behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer.

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening?
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Verktyg och stöd för en inkluderande idrott

Trygg och inkluderande idrott är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Från RF-SISU kan du som förening även söka ekonomiskt stöd för utvecklingsarbete kopplat till inkludering. Vi hjälper dig gärna att bolla idéer – ansökningsförfarandet är enkelt och ni kan söka när som helst på året. Ta kontakt med din idrottskonsulent för att få veta mer.

Här kan du läsa mer om våra ekonomiska stöd.

Informationsmaterial på andra språk

Många föreningar vill stärka arbetet med mångfald i föreningen och nå fler med olika bakgrund och etnicitet och därmed vara en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Om er förening vill jobba med att få fler medlemmar och deltagare i aktivitet i föreningen men behöver stöd på vägen kan ni kontakta er RF-SISU konsulent som kan bidra med kunskap och stöd.

Är din förening i behov av en informationsfolder om idrott på olika språk? Foldern Idrott – en bra start i livet finns nu i uppdaterad version på olika språk: svenska, lätt svenska, finska, bosniska, arabiska (MSA), spanska, engelska, persiska (dari), tigrinja, kurdiska (sorani), albanska och somaliska.

Ladda ner foldern med alla språken samlade

Video med teckenspråkstolkad version av foldern

På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer informationstexter på olika språk.

Idrott för nyanlända

RF-SISU Jämtland-Härjedalen kan hjälpa er med att se hur just er förening kan öppna upp och ge nyanlända möjlighet att vara en del av er förening

Vi har kunskap att delge, och goda kontakter med andra aktörer som kan bistå med kunskap och kontakt. Dessa aktörer inom både det offentliga och civila samhället kan också ge stöd till arbetet med att inkludera asylsökande och nyanlända

Folkbildning och lärgrupper

Folkbildning och lärgrupper är ett tillfälle då föreningens medlemmar samlas för att diskutera och utveckla sin verksamhet tillsammans. Nyanlända och personer på flykt har samma möjlighet att delta i lärgrupper som andra. Kontakta din idrottskonsulent (länk till kontakter) för att få veta mer hur folkbildning och lärgrupper kan vara ett stöd i arbetet med föreningens utveckling i inkluderingsarbetet.

Vanliga frågor om idrott för nyanlända

Hur är det med försäkringar?

Varje specialidrottsförbund (SF) har egna försäkringslösningar. De flesta SF har avtal med Folksam. Om flyktingar och nyanlända, som inte är medlemmar i föreningen eller har tävlingslicens, omfattas av försäkringen beror på SF:s respektive avtal.

Däremot är alla barn, unga och vuxna som deltar i en aktivitet anordnad av en förening som fått bidrag från ett av RF:s distriktsförbund per automatik försäkrade via Folksam.

Läs mer om försäkringen via Folksam Pdf, 256 kB .Länk till ett dokument

Migrationsverket informerar via sin hemsida om sjukvårdsavgifter för vuxna asylsökande:

Läs mer om försäkringar hos MigrationsverketLänk till extern webbplats

Vad gäller för LOK-stöd?

Lokalt aktivitetsstöd (LOK), under 25 år: Föreningen har möjlighet att ansöka om LOK-stöd för sina träningar. Om inte personnummer finns, kan man klicka i ”Utländsk deltagare” och ange de sex första siffrorna i personnumret.

Finns det någon åldersgräns för distriktens ekonomiska stöd?

Nej. De ekonomiska medel som RF-SISU Jämtland-Härjedalen förfogar över kan beviljas för alla åldersgrupper.

Får de utan personnummer tävla?

Det skiljer sig mellan idrotter. De allra flesta idrotter tillåter barn utan personnummer att delta i tävlingsverksamheten. Kontakta det aktuella specialidrottsförbundet (SF)

Sidan publicerades: 10 november 2022

PRIOTERADE OMÅDEN 2022-2023

TILL UTBILDNINGSWEBBEN TRYGG OCH INKLUDERNADE IDROTT

FOLDER PÅ OLIKA SPRÅK

Denna folder är nu uppdaterad med text på olika språk.