Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

27 september 2024 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport.

Samverkansskolor eller enskilda skolor genomför dagen på egen hand eller med stöd ifrån oss och eventuellt lokala idrottsföreningar

Liksom i fjol har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Idrottens dag ska inspirera till rörelse lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och hälsa! Det är en kul möjlighet att tillsammans med skolor över hela Europa visa att ni uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa.

Vi vet att rörelse är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa, samtidigt visarforskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Det vill idrottsrörelsen, med skolans hjälp, förändra.

För skolor
Vill ni visa att er skola sätter idrott och rörelse i fokus och står upp för alla barns rätt till idrott och hälsa? Vi låter alla skolor i Jämtland-Härjedalen arrangera sin egen Idrottens dag. Du kan anmäla er skola genom att fylla i formuläret som finns Här
Önskar ni stöd kring planeringen och utförande av dagen så kan ni kontakta kontaktpersonen för Idrottens dag. Titta också på vår verktygslåda för tips och inspiration som finns Här

För föreningar

I skolan kan ni nå alla barn, även de som idag inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott och de möjligheter som finns i er förening. Antingen kan ni kontakta skolor direkt eller ta hjälp av idrottskonsulenterna på RF-SISU. Deltar ni som idrottsförening på en skola under idrottens dag får ni en ekonomisk ersättning, vill du veta mer kontaktar du Björn Gidlund

Sidan publicerades: 31 oktober 2022