Mental styrka för idrottarens hållbarhet: En inspirerande kväll med Johan Olsson och Marius Sommer

RF-SISU J-H bjöd tillsammans med Svenska Skidförbundet in till en föreläsningskväll på temat Mental Styrka med Johan Olsson och Marius Sommer. En kväll fylld av insikter och inspiration för aktiva och idrottsföreningar att ta med sig.

Sidan uppdaterades: 20 juni 2024

Den 10 juni 2024 samlades representanter från drygt 30 idrottsföreningar från hela Jämtland-Härjedalen för en föreläsningskväll i ämnet Mental Styrka. Kvällen anordnades av RF-SISU Jämtland-Härjedalen i samarbete med Svenska Skidförbundet, där drygt 150 personer fanns på plats på Gamla Teatern och med minst lika många deltagare digitalt. Temat för kvällen var Den Hållbara idrottaren: Mental styrka där den tidigare elitlängdskidåkaren Johan Olsson, tillsammans med universitetslektorn och idrottspsykolog Marius Sommer delade med sig av sina insikter, erfarenheter och syn i ämnet.

Johan Olsson, med 14 OS- och VM-medaljer i bagaget, delade med sig av sina erfarenheter från en framgångsrik men utmanande idrottskarriär. Som 20 åring var elitidrotten och idrotten det viktigaste i Johans liv. Det var så viktigt att han nästan inte vågade göra någonting. ”Det var så viktigt för mig, att det faktiskt var lättare för mig att inte vara med, än att vara med, för att jag var så rädd för att förlora. Jag var så rädd för att misslyckas”, inledde han. Han betonade vikten av mental träning och att hitta balans mellan prestation och välmående. ”Att jobba med mentala övningar och medvetna val var helt avgörande för min karriär. Det hjälpte mig att hantera prestationsångest och resultatstress. Och jag hade aldrig nått dit utan arbetet med min mentala coach Stig Wiklund”, berättar Johan. Arbetet med den mentala biten gick i cykler och Johan insåg själv att han behövde jobba mer med det för att hålla sig på rätt spår.

En avgörande insikt

En av de främsta insikterna Johan fick, var tack vare människorna runtomkring honom; särskilt hans fru Anna, som märkte att han behövde jobba mer på det mentala planet. "Det var inte så att jag kom på att ”nu måste jag börja jobba med det här”, utan min fru kunde säga till mig att jag behövde kontakta och prata med Stig när jag sjönk in i negativa tankemönster." Att ha någon utifrån som kunde se detta och ge råd var ovärderligt för Johan. ”Och det är väl just det. Att oftast ser man inte sånt själv. När man lever i en sådan värld som jag levde i då, där allting bara handlar om resultat, resultat, resultat. Och det hela tiden drivs på av så många människor runt omkring en. Och det liksom bara eldar på de där drömmarna man har och samtidigt vet du innerst inne att du inte mår så bra av det och ändå bara fortsätter du”, förklarar Johan.

Konkreta strategier för mental styrka

När Johan som 11-åring började åka längdskidor låg redan då mycket fokus på resultatmål. ”Det vill säga att fokus låg på vilka placeringar jag hamnade på under mina tävlingar, vart jag var i jämförelse med mina kompisar och så vidare”, berättar Johan. Under den senare delen av sin aktiva karriär jobbade Johan mer med prestationsmål, dvs vad han själv presterade i jämförelse med sig själv. ”I stället för att fokusera på hur jag presterade i jämförelse med andra, fokuserade jag mer på hur jag presterade i jämförelse med mig själv”, säger han.

Under hans aktiva karriär fick han ofta beröm för det han presterade i längdspåren, men det var sällan han fick beröm för hur han var som människa. Johan lyfte då fram vikten av att arbeta med känslomål och inte bara resultatmål; något som han började jobba mycket med tillsammans med Stig Wiklund. Känslomål handlar om hur man är som person och hur man påverkar andra, vilket ger en känsla av mening och uppgift även när man inte presterar på topp. Under föreläsningen delade Johan med sig av de medvetna val och strategier han implementerade för att skapa en mer hållbar vardag. ”Jag satte upp mål som inte bara rörde mig som idrottare, utan jag satte upp mål som handlade om till exempel hur jag var som klubbkamrat, som bror, som pappa. Att man har så många andra olika roller i livet än bara ”idrottaren Johan”. Det handlar om att lära sig skilja på självförtroendet hos Johan och självbilden av Johan,” förklarade han. Han betonade vikten av att förstå sitt fundamentala värde som människa, oavsett idrottsliga prestationer.

Enkla övningar med stor effekt

Johan delade med sig av konkreta övningar som hjälpte honom att ändra sitt tankesätt och som gav honom grunden för att kunna fortsätta sin karriär under en så lång tid. ”Än idag jobbar jag mycket med ”Keep it simple-principen” då det är det lätta vi kan göra ofta, inte det svåra sällan”, menar han. Enkla, dagliga övningar var nyckeln för Johan. Efter att ha börjat med två enkla övningar - utvärdering och ”tre bra saker” - märkte han skillnad redan efter två veckor. "Jag sov bättre och hade helt plötsligt skaffat mig verktyg att hantera min ångest och stress mycket bättre", berättar han.

Under senare del av sin aktiva karriär jobbade Johan och Stig mycket med målbildsträning, något som Johan själv förenklat förklarade som ”dagdrömmande”. ”Man stänger ögonen och spelar upp en bild av vad man vill ska hända”, förklarar Johan. Genom målbildsträning kunde han skapa ”olika versioner av sitt bästa jag”. Det handlar om att spela upp en målbildsövning och att ”alltid ge dig själv beröm för att du faktiskt gjorde det! Du var modig!”, förklarar Johan.

Till idrottsföreningarna betonade han vikten av att ”se varje individ” och att ge beröm för mer än bara idrottsprestationer. "Säg till någon: ”Vad kul att du kommer hit till träningen idag” eller ”De andra har så kul när du är här”. Att lyfta ”tre bra saker” är något som Johan brinner för. ”Att lyfta tre bra saker som hände på träningen idag i stället för att fokusera på det som inte var bra, som att jag exempelvis blev frånåkt eller missade en straff. Ta fram någonting som var bra som hände i stället. Fokusera på det. För det hände någonting bra, det lovar jag! Var det kul till exempel? Hur kul?”, tipsar Johan. Genom att använda sig av dessa enkla övningar, minskar prestationsångesten och gör att man känner sig värdefull som person, inte bara för sina prestationer. Kontinuitet och enkelhet är nyckeln till att implementera mental träning framgångsrikt menar Johan.

Perspektiv, tålamod och att jämföra sig med andra

Johan delade också med sig av sina insikter om tålamod och processen att bygga mental styrka. ”Jag jobbade med Stig i närmare 20 år, och det tar tid att bygga upp en hållbar mental styrka. Men det var just de små, enkla övningarna som gjorde att det faktiskt hände något med mitt psyke relativt fort”, berättar han och fortsätter: ”Vid den tiden, när jag hade mycket ångest och stress var jag 20 år gammal och tittade mycket på Per Elofsson och jämförde mig med honom. Elofsson var så astronomiskt bra så att det kändes som att jag aldrig någonsin skulle nå dit, där han var. Och sedan, 12 år senare, så kom jag ju till dit. Men samtidigt, jag skulle säga att det liksom var essensen utav det, att hade jag inte fått de här verktygen av Stig, så hade jag aldrig någonsin hållit i 12 år. För att du ska nå dit, så måste du också vara kvar. Då måste det vara hållbart i längden. Du måste faktiskt tycka att det är skoj. Att du vill kliva upp varenda dag och göra det här. Och det är klart att det inte är alla dagar man känner så. Men samtidigt, som grunden i att jag gör någonting som jag faktiskt älskar och att jag gör något som jag tycker är kul och jag älskar ju liksom skidåkningen fortfarande”, säger han. Samarbetet med Stig Wiklund sträckte sig alltså över närmare två decennier och blev en pelare i Johans utveckling.

När Johan, vid 36 års ålder, bestämde sig för att hänga upp tävlingsskidorna på hyllan, var det med en bra och skön känsla efter en lång och hållbar skidkarriär. De sista 5 aktiva åren var de allra roligaste enligt Johan, då han under dessa år, med Stigs hjälp, verkligen lyckades fokusera på sin egen utveckling. Hans hjärta klappar fortfarande starkt för skidåkningen. Mental träning, som en gång hjälpte honom att nå toppen, är nu en del av hans vardag – ett verktyg som ger styrka både i arbetslivet och i det privata. För Johan är hemligheten till en lång och framgångsrik karriär enkel: glädjen och hållbarheten som idrotten har gett honom har blivit en del av hans identitet. Det är en glädje som inte bara har burit honom genom tävlingar och träning, utan som också har format honom till den person han är idag. Det är denna insikt han vill dela med sig av till andra inom idrottsvärlden – att framgång inte bara mäts i medaljer och rekord, utan också i hur väl man kan bevara sin passion och sitt välmående genom livets olika skeden.

8 hållbarhetsfaktorer

Johan avslutade sin föreläsning med sina bästa tips om hur du kan jobba med mental träning för att bli en hållbar idrottare:

  1. Se dig själv lyckas
  2. Utmana din trygghetszon
  3. Ge inte upp!
  4. Delge dina mål för någon/några som du har förtroende för.
  5. Ge dig själv positiv feedback, men även andra runt omkring dig. Och bygg på det sättet team runt dig.
  6. Utvärdera. Är du på rätt väg?
  7. Planera tid till återhämtning och reflektion. (2 min/dag. Vem jag är och hur jag är mot andra)
  8. Prioritera! (Ett nej är ett jag till något annat brukade Stig säga till Johan).

Marius Sommers syn på mental styrka

Marius Sommer, med sin bakgrund som professionell snowboardåkare och doktor i idrottspsykologi, erbjöd ett perspektiv på psykologins roll i idrotten. Marius delade flera värdefulla insikter om vad som definierar mental styrka inom idrotten. ”Jag tänker att många tror att det handlar om att vara mentalt stark i motgångar, att inte hamna i en nedåtgående spiral efter en dålig prestation,” sa Marius. ”Det handlar delvis om det, men det handlar också mycket om vardagliga verktyg för att uppnå mental styrka, som att fokusera mindre på resultat och mer på prestation och processer. Det vill säga det som leder fram till att du faktiskt uppnår resultatet”, förklarar Marius. Han betonade vikten av att jämföra sig med sin egen utveckling, alltså tidigare versioner av sig själv, istället för att jämföra sig med andra. ”Det handlar om att ha ett mästrande fokus, att lära sig och utvecklas. Genom att jobba på rätt sätt blir du mentalt stark” menar Marius. ”Men som motsättning till vad många kanske tänker så handlar inte tävlingsnervositet inte om att inte vara nervös, det handlar om att kunna göra det du ska göra trots att du är nervös. För jag tänker att vi ändå behöver någon form av stresspåslag för att fokusera uppmärksamhet och mobilisera kraft. Människan är väldigt rädd för negativa tankar. Vi tänker vi att vi är svaga om vi har negativa tankar. Men det är vi inte”, säger Marius.

Fokus på process och tålamod

I våras gästades RF-SISU J-H:s idrottsföreningar av PG Fahlström på temat Talangutveckling och utvecklingsmiljöer. Under föreläsningen betonade PG vikten av att ha tålamod och att våga lita på processen i sin idrottsliga utveckling, något som Marius stödjer: ”Jag håller helt med PG. Det är viktigt att ha resultatmål för att inspirera och motivera, men det verkliga fokuset bör ligga på processen och prestationsmålen,” förklarar han. ”Det handlar väldigt mycket om att ha tålamod i det här vi ”jagar”. Och oftast är det ju resultatmål vi jagar, men du behöver inte spendera så mycket tid på att fundera på dina resultatmål så fort du har identifierat ditt resultatmål. Resten är processen och den kan ta lång tid ibland. Många unga idrottare vill ha snabba resultat, men det är genom att fokusera på processen och stegvis utveckla sina färdigheter som man verkligen kan undvika prestationsångest," förklarar Marius.

När fokus ligger starkt på resultatmål kan misslyckanden gång på gång leda till att man ger upp. ”Det väcker prestationsångest eftersom allting satsas på ett kort. En idrottare med process- och prestationsfokus hanterar motgångar bättre och inser att deras värde inte definieras av en enskild prestation," förklarar Marius. Han tar upp exempel som gymnasten Simone Biles och simmaren Michael Phelps för att illustrera hur ett ensidigt målfokus kan leda till upprepade misslyckanden om man inte engagerar sig i processen och sin egen utveckling. Jämförelser med andra och misslyckanden att nå mål kan resultera i nedstämdhet, uppgivenhet och prestationsångest, särskilt när allt satsas på ”ett kort”. Marius betonar att denna upplevelse av yttre och inre press kan förstärka prestationsångesten mer än om fokus låg på prestation snarare än resultat.

Ledarens roll och konkreta strategier

En viktig fråga är hur idrottsföreningar kan stödja sina medlemmar i att utveckla mental styrka. Marius betonade här vikten av utbildning för ledare. "Fortbildning för ledarna är avgörande. RF-SISU erbjuder många bra utbildningar som kan hjälpa ideella ledare att bemöta barn och unga på rätt sätt. Att främja självbestämmande, kompetens och samhörighet genom enkla beteenden som att synliggöra adepter, ge konkreta feedback och bygga relationer kan göra stor skillnad.", säger Marius. ”Ledare har en jätteviktig roll i att guida unga idrottare och hjälpa dem att utvecklas både mentalt och fysiskt. För idrottarna är det viktigt att förstå att resultatmål kan inspirera, men att det är process- och prestationsmålen som leder till verklig utveckling och framgång," avslutade Marius”

Panelsamtal och frågestund

Kvällen avslutades med ett inspirerande panelsamtal där deltagarna fick möjlighet att ställa frågor till Johan och Marius. Diskussionerna kretsade kring hur idrottsföreningar kan implementera mental träning och skapa en hållbar miljö för sina aktiva.

Med insikter från två av idrottsvärldens mentala förebilder, fick deltagarna med sig verktyg och inspiration för att stärka sina föreningar och sina aktiva på ett hållbart och långsiktigt sätt. Med rätt mental inställning kan idrottare inte bara nå framgång, utan också behålla glädjen och hållbarheten i sitt idrottande, hela livet.

Utbildningsmaterial för aktiva/tränare/föräldrar

Tips på material/utbildningar att jobba vidare med i föreningarna:

Du kan också ta del av föreläsningskvällen med Johan Olsson och Marius Sommer på RF-SISU Jämtland-Härjedalens Youtubekanal HÄR.

För frågor eller funderingar kring utbildningsmaterialet eller om du vill ha tips och råd på hur just din idrottsförening kan jobba med Mental Styrka, kontakta utbildningsansvarig:

Camilla Lindblad, idrottskonsulent och utbildningsansvarig RF-SISU J-H
camilla.lindblad@rfsisu.se
072 – 542 17 50

Sidan publicerades: 20 juni 2024