Bräcke Sommar 2024: En gemensam satsning för folkhälsan och framtidstro

RF-SISU Jämtland-Härjedalen fortsätter samarbetet med Bräcke Sportklubb, som i år krokat arm med fler föreningar på orten; med målet att främja hälsa och välbefinnande genom initiativet ”Bräcke Sommar 2024”.

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

RF-SISU J-H har under en tid stöttat och samarbetat med Bräcke Sportklubb i deras arbete och vilja att nå barn och ungdomar och erbjuda aktiviteter med låga trösklar där alla kan delta. Stöttningen har bland annat resulterat i Outdoor Bräcke – en friluftsanläggning där det mesta är möjligt och det Summer Camp som genomfördes förra sommaren. Syftet med att satsa på Outdoor Bräcke var att skapa en plats som kan möta upp flera olika behov och stimulera till rörelse, glädje, aktiviteter och möten mellan människor och Summer Camp har erbjudit aktiviteter under sommarlovet för barn och unga.

I samma anda genomförs nu ”Bräcke sommar 2024”. Många barn och ungdomar har det kämpigt under sommaren, när skolan inte finns tillgänglig som en naturlig mötesplats. ”Bräcke Sommar 2024” vill erbjuda framtidstro och möjlighet att vara med och prova rörelse och glädjande vill många föreningar samverka och vara med och bidra.

”Att få stöttningen från RF-SISU J-H är mycket viktigt och gör att vi kan ge flera barn och ungdomar möjligheten att vara med även ur socioekonomisk och integrationssynpunkt”, säger Monica Sandström, initiativtagaren till ”Bräcke Sommar 2024”.

Monica Sandström

Monica Sandström Bräcke SK, Foto: Privat

Monica Sandström, även känd som ”Basket-Monica” för hennes över 50 år som basket-coach, har tillsammans med Ingrid Isaksson från Röda Korset Bräcke och över 30 lokala föreningar och aktörer, skapat en sommaragenda som sträcker sig från juni till augusti. Med över 115 aktiviteter planerade, är målet att stötta de som har det tufft socioekonomiskt och att motverka stillasittande och ensamhet genom att erbjuda gratis utomhusaktiviteter som är tillgängliga för alla. ”Vi vill främja den psykiska hälsan, folkhälsan och stötta familjer och ensamstående genom att erbjuda gratis aktiviteter i sommar, i huvudsak ute och ”så gratis” som möjligt”, berättar Monica. Genom att erbjuda transport till evenemangen och en signaturkaka speciellt framtagen för initiativet, strävar “Bräcke Sommar 2024” efter att vara inkluderande och tillgängligt för alla.

Monica ser väldigt positivt på att så många lokala föreningar vill engagera sig i initiativet. ”Att tydligt samarbeta så här känns bra. Det ger oss framtidstro och en gemensam plattform och arena”, säger hon. Vi har också flera ungdomar som är delaktiga. De är runt 15 Unga Ledare som är med och som ska vara ledare på Sommar Campen i sommar. Under våren har vi tillsammans träffats flera gånger och planerat inför det hela”, berättar hon.

Den sista sommardagen, den 31 augusti, kommer att markera slutet på denna festliga period med ”MÅ-BRA-I-BRÄCKE, Folkhälsans dag”. Denna dag kommer att vara en hyllning till allt som uppnåtts under sommaren och en plattform för att dela med sig av erfarenheter och främja framtidstro. Höjdpunkten blir en färgsprakande clownföreställning av ”Clowner utan gränser”, som lovar att bli en oförglömlig upplevelse för alla åldrar.

Bräcke kommuns styrelseordförande, Richard Nilsson, är imponerad över engagemanget från föreningarna: "Bräcke kommun är otroligt imponerade och tacksamma för det engagemang som våra 30 föreningar visar genom ”Bräcke Sommar 2024”. Denna insats är ett fantastiskt exempel på hur vi kan främja gemenskap och folkhälsan i Bräcke. Vi ser fram emot en sommar full av aktivitet, glädje och positiv energi!"

Initiativet är ett exempel på hur samarbete och gemenskap kan leda till positiva förändringar i en småstadsmiljö. Genom att samla människor kring gemensamma mål och aktiviteter, visar “Bräcke Sommar 2024” att även de minsta stegen kan leda till betydande framsteg mot ett hälsosammare och mer sammanhållet samhälle. Heja Bräcke!

Sidan publicerades: 18 juni 2024