Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd för att utveckla er verksamhet?

RF-SISU Jämtland-Härjedalen hjälper specialdistriktsförbund och föreningar att utvecklas. Vi har både personella och ekonomiska resurser för att stötta er verksamhet. Vi erbjuder ekonomiska resurser genom projektstöd inom flertalet områden. Under året har beslut tagits från regeringen och Riksidrottsförbundet som möjliggjort ökade resurser än de sen tidigare tilldelade inom anläggningsstödet och inom området för idrott för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2024

Här kommer lite kort information om våra ekonomiska stöd:

Barn & Ungdom
Målet med stödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet till idrott i förening, men även att detta sker i en så bra och trygg miljö som möjligt. För att möta dessa utmaningar kommer idrottsföreningarna under perioden 2024-2025 kunna söka stöd inom området:

  • Trygga hållbara utvecklingsmiljöer
  • Inkluderande idrott för alla
  • Idrott för personer med funktionsnedsättning

Idrott 65+
Stödet syftar till att skapa förutsättningar för föreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Två huvudområden är möjliga att bevilja stöd inom:
• Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
• Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Anläggning
Stödet syftar till att bidra till ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.
Det finns sex olika stöd att söka inom anläggningsstödet:

  • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
  • Stöd till energi- och miljöprojekt
  • Stöd till renoveringsprojekt
  • Stöd till säkerhetsprojekt
  • Stöd till utrustning för parasport

Vill du veta mer om hur vi kan stödja er förening med er utveckling genom de stöd vi har kan du läsa mer här och du är också välkommen att kontakta en av våra idrottskonsulenter.

Sidan publicerades: 6 juni 2024