”Att vara en liten förening behöver inte alltid vara till en nackdel”

Små idrottsföreningar har en unik plats i det svenska idrottslandskapet. Trots att de inte alltid har samma resurser som större klubbar, har de en rad fördelar som gör dem attraktiva för barn och ungdomar.

Sidan uppdaterades: 24 maj 2024

”En liten förening behöver inte alltid vara till en nackdel”, det sa PG Fahlström när han besökte RF-SISU Jämtland-Härjedalen för att föreläsa inför inbjudna idrottsföreningar i ämnet ”Talangutveckling och utvecklingsmiljöer”. PG Fahlström har över 40 års erfarenhet inom akademin och är en framstående talangforskare och expert inom områden som ledarskap, coaching och utvecklande idrottsmiljöer. PG har, tillsammans med Mats Glemne från Linnéuniversitetet, skrivit ”Den lilla föreningens stora fördelar”, där de undersökt hur det kommer sig att många framgångsrika idrottare ofta kommer från små föreningar. Deras arbete har visat att små föreningar har en unik förmåga att rekrytera och behålla unga idrottare. Dessa klubbar erbjuder en miljö där barn och ungdomar kan utvecklas på sina egna villkor. Flexibilitet och långsiktighet är nyckelord som genomsyrar dessa föreningars verksamhet.

Under föreläsningen och i vårt samtal med PG delade han sin erfarenhet och forskning kring fördelarna med att vara en del av idrottsföreningar i mindre orter, där bland annat den nära samhörigheten och den informella gemenskapen skapar en unik miljö för utveckling.

Mindre årskullar, flexibilitet och varierade träningsgrupper: Små föreningar har vanligtvis relativt små årskullar. Detta gör att föreningen kan vara flexibel kring hur och när de tar emot barn som vill börja idrotta. En liten förening kan också vara mer flexibla kring hur träningar bedrivs. Den kan exempelvis erbjuda varierade träningsgrupper, där en och samma fotbollsspelare kan träna i flera grupper. Spelaren kan på så sätt träna oftare och fokusera på specifika färdigheter i de olika grupperna. Flexibiliteten ger möjlighet att forma sin egen utvecklingsväg där små föreningar lättare kan anpassa träningen efter spelarnas behov.

Samverkan mellan grupper, inkluderande miljö och förebilder: Att ha flera grupper samtidigt ger också möjlighet till samverkan över åldersgränserna. Detta skapar en mer inkluderande miljö där spelare tränar tillsammans i blandade åldersgrupper. Yngre spelare har möjlighet att träffa äldre klubbkamrater och inspireras av dem. Äldre spelare fungerar då som förebilder för de yngre. Att ha äldre och mer erfarna förebilder är en skatt i den lilla föreningen. När unga spelare tränar tillsammans med de som är lite äldre, lär de sig inte bara tekniska färdigheter utan också hur man bemöter utmaningar och hanterar press. Att se hur de äldre hanterar situationer ger värdefulla insikter och bygger självförtroende. När yngre spelare ställer frågor, får de möjlighet att lära sig av de äldre och att förklara är en konst i sig. De som är bättre på att förklara utvecklar sin förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt. Detta är en färdighet som inte bara gynnar idrotten utan också i andra sammanhang, som att hjälpa en kompis med skolarbetet till exempel.

Informella ledarträffar och nära samhörighet: Att ha flera ålders- och träningsgrupper igång samtidigt bjuder också in till att tränare lättare kan dela erfarenheter och skapa en gemensam vision för föreningens framtid. Verksamheten i små föreningar är ofta mer informell än i stora klubbar i större städer. I små klubbar är det inte alltid nödvändigt att kalla till formella ledarträffar. Istället sitter ledarna tillsammans i omklädningsrummet efter träningen och diskuterar. Kaffetermosen kommer fram och samtalet flyter naturligt. Det är här idéer utbyts, planer smids och erfarenheter delas. Detta skapar en öppen dialog och möjlighet att påverka arbetssättet. Att vara en del av en sådan informell gemenskap ger en unik möjlighet att påverka och forma föreningens framtid.

”Haalands-exemplet”: Under sin föreläsning tar PG upp ett spännande exempel han kallar för ”Haalands-exemplet”, för att illustrera vikten av en bra miljö för idrottsutveckling. Exemplet handlar om en norsk fotbollsklubb som har sitt ursprung i en liten by vid namn Bryne i Norge med endast 12 000 invånare. I Bryne lyckades den lilla klubben producera sex professionella fotbollsspelare från samma 6-årsgrupp bestående av 40 pojkar. 35 av dessa var fortfarande kvar när de kom upp i junioråldern och 6 av dessa är idag professionella fotbollsspelare, däribland Erling Haaland, som anses vara en av de bästa fotbollsspelarna i världen idag.

Det framgår att klubben prioriterade att behålla så många spelare som möjligt genom att skapa en positiv miljö där alla kände sig välkomna och uppskattade. Trots begränsade resurser lyckades klubben att utveckla talanger genom att satsa på kontinuitet och gemenskap. De fokuserade inte så mycket på tävlingsresultat. De hade endast en formell träning per vecka, men spelarna hade tillgång till fria ytor för spontanträning, vilket gav dem möjlighet att spela mer än vad som kanske hade varit möjligt i en större stad med mer konkurrens om träningsytorna. De hade gemensamma träningar med blandade åldrar med möjlighet att träna i flera grupper. Vidare satsade klubben på att utbilda sina ledare och de hade även fördelen med att ha goda förebilder.

PG har i sin forskning sett hur små föreningar har lyckats skapa en stark gemenskap och ett engagemang som håller i många år. Genom att fokusera på individuell utveckling och skapa en positiv atmosfär har små föreningar lockat unga idrottare och hjälpt dem att nå sin fulla potential.

”Haalands-exemplet” ett av flera exempel på små föreningar i mindre orter som lyckats producera fram elitidrottare. ”Det är ingen slump att det kommer så många duktiga alpina skidåkare från Tärnaby, eller så många bra basketspelare från Södertälje”, säger PG när han fortsätter tar upp exempel på små föreningar i mindre orter i Sverige.

Tärnaby – alpina talanger i en liten ort: Tärnaby, med sina knappa 500 invånare, har fostrat en rad framstående alpina åkare genom åren. PG Fahlström förklarar detta fenomen genom den specifika kulturen som rådde i byn. Bengt Erik Grahn, Ingemar Stenmark, Anja Pärson och Jens Byggmark är bara några av flera framstående åkare som har sina rötter i den lilla orten. Men det är inte bara de stora namnen som har format Tärnabys idrottskultur. Alla åkte skidor och bra förebilder fanns överallt. Denna närhet till inspirerande åkare har varit en stark drivkraft för unga talanger.

Att komma från en liten ort har sina stora fördelar menar PG. Tillgängligheten är en av dem. Att kunna åka till backen utan att behöva skjuts är en viktig faktor. Sparken eller skidorna tar dig dit du vill. Dessutom känner alla varandra. Detta skapar en nära samhörighet där träningsgrupper kan sättas ihop baserat på vänskap och gemenskap.

Utanför boxen: I den lilla föreningen är det viktigt att tänka utanför boxen. Struktur är viktigt, men det får inte ta överhand och kväva lärandet. Att vara professionell innebär inte alltid att ha strikta regler. Ledarna bör som PG tidigare nämnt, vara flexibla och anpassa sig efter spelarnas/idrottarnas behov. Det är när man ser bortom det uppenbara som de bästa lärdomarna uppstår.

Att vara en mindre förening i en liten ort är alltså inte alltid en nackdel. Tvärtom, så kan det vara en stor fördel. Nära samhörighet, informella möten och en gemenskap där alla känner varandra skapar en unik miljö för utveckling. Det är här idrotten lever och frodas på ett sätt som är svårt att replikera i större sammanhang. Små föreningar är hjärtat i svensk idrott och de fortsätter att vara en viktig del av vårt idrottsliv.

Är du och din förening intresserad av att höra mer från PG Fahlström och hans syn på talangutveckling, idrottsmiljöer kopplat till den lilla föreningen kan du se och höra hans föreläsning HÄR.

Vi kan också redan nu meddela att PG Fahlström kommer tillbaka för att hålla i ännu en föreläsning med oss på RF-SISU Jämtland-Härjdedalen den 23 oktober 2024, så skriv in datumet redan nu!

Sidan publicerades: 24 maj 2024