Inspiration och samarbete för innebandyns framtid

I slutet av februari samlades representanter från Jämtland-Härjedalens Innebandyförbund på RF-SISU J-H:s kontor för att diskutera innebandyns framtid i länet.

Sidan uppdaterades: 3 april 2024

Idrottskonsulent Anja Korhonen bjöd in Henrik Forslin, ordförande i tävlingskommittén, och Urban Henriksson, ordförande i styrelsen, till diskussion och för att få en helhetsbild av innebandyn i länet. Under mötet diskuterades olika strategier för att främja innebandyn i Jämtland-Härjedalen och hur man kan arbeta tillsammans för att skapa en mer attraktiv miljö för barn och ungdomar att vilja delta i sporten. Henrik och Urban delade med sig av sina tankar och idéer om hur man kan stärka ledarskapet och öka intresset för innebandy bland de unga.

En av de konkreta åtgärderna som diskuterades fram är planerna på en stor gemensam ledarträff till våren. Syftet med träffen är att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte bland ledare och för att ge dem verktyg och stöd för att utveckla sitt ledarskap.

Sammanfattningsvis är mötet en tydlig signal om att innebandyn i Jämtland-Härjedalen står stark och att det finns en vilja och en drivkraft att tillsammans arbeta för att stärka sporten och skapa en positiv miljö för dess utövare.

Är din förening i behov av utveckling och stöttning på något sätt? Hör av dig till din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 3 april 2024