Krister Holm LF Jämtland och Svante Elfving, Sverige Unitet och Brummer och Partners

Så skapas bättre samarbeten mellan näringsliv och föreningar

Under RF-SISU Jämtland-Härjedalens Idrottsforum delade Svante Elfving och Krister Holm med sig av insikter och erfarenheter kring sätt att stärka samarbetet mellan idrottsföreningar och näringslivet.

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

Krister Holm från LF Jämtland och Svante Elfving, medgrundare av Brummer & Partners och grundare av Sverige United, delade i en diskussion med idrottsföreningar, med sig av sin förståelse för både föreningslivet och näringslivet. Svante, med en bakgrund inom fotbollsrörelsen och lång erfarenhet som kapitalförvaltare, poängterade vikten av att civilsamhället och näringslivet går hand i hand för att skapa ett mer robust samhälle.

"Vi ser hur samhället förändras, och civilsamhällets roll blir allt viktigare", sa Svante. "För att lyckas behöver vi hjälp från alla håll - politiker, näringsliv och enskilda individer som kan bidra."

Krister Holm, med sin roll som pressansvarig kommunikatör på LF Jämtland, lyfte fram vikten av att synliggöra föreningars samhällsnytta och värden för att attrahera nya samarbetspartners. "Vi märker effekterna av när länet mår bra", förklarade Krister. "För oss är det en win-win-situation när vi stödjer föreningslivet - det ger oss inte bara en starkare marknadsposition och utan stärker också marknaden på sikt”.

När diskussionen gled över till sponsorlandskapet, betonade Svante och Krister vikten av att gå bortom traditionella logotyper på tröjor. "CSR - företags samhällsansvar - och hållbarhet är avgörande för företag idag", påpekade Svante. "Genom att visa sig som en god medborgare och aktivt stödja föreningslivet kan företag skapa verklig positiv förändring."

Krister tillade: "Vi måste tänka långsiktigt och affärsmässigt när vi inleder samarbeten. Det handlar inte bara om att få synlighet utan också om att skapa verklig nytta för oss, föreningarna och samhället”.

När det kom till att söka samarbete och stöd från näringslivet, framhöll Svante och Krister vikten av att tydligt visa upp föreningens värden och hur de kan åstadkomma positiva förändringar. "Man måste visa vad man faktiskt åstadkommer och hur man kan stötta sina sponsorer i gengäld", sa Svante. "Det handlar om att skapa ömsesidig nytta och långsiktiga relationer."

På frågan om vikten av bekräftelse och uppmärksamhet för föreningsinsatser var både Svante och Krister överens om att det spelar en avgörande roll för att motivera och belöna engagemanget hos föreningsaktiva. "Eldsjälarna måste få känna att deras arbete uppskattas", sa Svante. "Det handlar inte bara om pengar utan också om att visa uppskattning och synliggöra värdet av deras insatser."

Avslutningsvis uppmanade Svante och Krister alla föreningar som vill samarbeta med dem att skicka in ansökningar och utforska deras kriterier för stöd. "Vi är här för att stötta så många vi kan", sa Krister. "Vi ser verkligen värdet i all föreningsverksamhet, inte bara idrott, och välkomnar alla att söka stöd hos oss."

Med Svante Elfving och Krister Holms erfarenheter och engagemang för att främja samarbeten mellan idrottsföreningar och näringslivet, öppnas möjligheter för föreningarna att skapa hållbara och meningsfulla partnerskap. Genom att fokusera på ömsesidiga fördelar och samhällsengagemang kan idrottsföreningar ta sina samarbeten med näringslivet till nya höjder och därigenom stärka både sin verksamhet och samhället som helhet.

Sidan publicerades: 26 mars 2024