Energi och inspiration på kostföreläsning för Jemtland Innebandy P10

I slutet av februari samlades 24 spelare och sju ledare/föräldrar från Jemtland Innebandy P2010 hos RF-SISU J-H för en kostföreläsning inspirerad av Den hållbara idrottaren.

Sidan uppdaterades: 25 mars 2024

Med idrottskonsulent Anja Korhonen i spetsen hölls i februari en föreläsning på temat kost och energi, tillsammans med Jemtland Innebandy P10 och dess ledare. Under föreläsningen diskuterades vikten av att ha en balanserad livsstil med fokus på träning, sömn och kost för att undvika energibrist och skador. Spelare och ledare engagerade sig i diskussioner om nya rutiner för att optimera prestationen både på och utanför planen.

En ny rutin som diskuterades fram var att ta med mellanmål och ha ett busstopp under längre matcher för att kunna prestera bättre på första matchen, som vanligtvis brukar vara den segaste. Dessutom betonades vikten av att ladda på med mat under vilodagar och att vara uppmärksam på tecken för energibrist.

Det framkom även att vissa spelare i laget behöver sitta längre tid på morgonen för att få i sig en ordentlig frukost och därigenom optimera sina prestationer. Diskussionerna präglades av en positiv energi och ett öppet deltagande från både spelare och ledare, vilket visar på en stark gemenskap och ett engagemang för en hållbar idrottslivsstil.

Jemtland Innebandy P2010 visar på en inspirerande inställning och ett tydligt fokus på att ta hand om både kropp och sinne för att maximera sin potential som idrottare. Deras deltagande och engagemang är ett lysande exempel för andra idrottsföreningar att följa när det kommer till att främja en hälsosam och hållbar idrottskultur.

Är din förening intresserad av att veta mer om en hållbar och hälsosam idrottskultur? Hör av dig till någon av våra idrottskonsulenter för mer information.

Sidan publicerades: 25 mars 2024