Ökad kunskap om kost och energi hos Hotings IF

Idrottskonsulent Carina Modén Aronsson från RF-SISU J-H höll nyligen en föreläsning om kost och energi för medlemmarna i Hotings IF. Med fokus på balans och hälsa erbjöds nya insikter och praktiska råd till deltagarna.

Sidan uppdaterades: 11 mars 2024

Carina Modén Aronsson, idrottskonsulent på RF-SISU Jämtland-Härjedalen, besökte den 11 februari Hoting för att hålla en föreläsning om kost och energi. Inför ett 20-tal antal aktiva, föräldrar och ledare från Hotings IF, ledde Carina en kväll som fokuserade på grundläggande aspekter av hälsa och prestation inom idrotten.

Kvällen inleddes med en översiktlig introduktion till RF-SISU och dess stöd för idrottsföreningar. Många av de närvarande var nya i föreningen och uppskattade att få en tydligare förståelse för RF-SISU:s roll i idrottsvärlden.

Huvudtemat för kvällen låg på kost och energi, med särskild tonvikt på att uppnå en balanserad livsstil. Carina betonade vikten av att göra medvetna val när det gäller mellanmål under skoldagen och före och efter träningar. Hon belyste även att energi är mer än bara vad vi äter – det handlar också om att känna igen tecken på energibrist och att hitta långsiktiga strategier för välmående.

Genom att använda material från Den hållbara idrottaren delade Carina konkreta verktyg och tips för att främja en hållbar livsstil inom idrottsvärlden. Deltagarna lämnade föreläsningen inspirerade och med en ökad medvetenhet om vikten av kost och energi för optimal prestation och hälsa.

Medlemmarna från Hotings IF fick inte bara en inblick i kost och energi, utan även en vägledning mot en mer hållbar och hälsosam framtid för sina medlemmar. RF-SISU Jämtland-Härjedalen fortsätter att stödja och inspirera idrottsföreningar i hela länet för att främja en aktiv och hälsosam livsstil för alla.

Är din förening i behov av utveckling, utbildning och stöttning på något sätt? Kontakta din idrottskonsulent för mer information.

Sidan publicerades: 11 mars 2024