Sanna Bergström, ordförande i Svegs IK, är en av finalisterna i ”Årets Taus”

Sanna Bergström från Sveg är en av de 18 finalisterna i det nystartade priset "Årets Taus", som syftar till att synliggöra och lyfta fram unga ledare inom näringsliv, idrott, offentlig sektor och ideell verksamhet. Med över fyra års erfarenhet som ordförande för Svegs Idrottsklubb och en aktiv bakgrund som ishockeyspelare, delar hon med sig av sin resa och sina tankar kring kvinnor i ledarroller inom idrottsvärlden.

Sidan uppdaterades: 12 februari 2024

Sanna Bergström, som föddes i Hede men växte upp i Sveg, är en passionerad förespråkare för idrottens roll i samhället. Hon berättar att engagemanget började med insikten att för att behålla traditioner och gemenskap på sin hemort Sveg krävdes det att man själv bidrog. Med både bonusbarn och egna barn i olika åldrar och en familj där idrotten genomsyrar vardagen, kände hon ett kall att engagera sig i idrottsföreningen. "Jag insåg att för att skapa förändring och bevara det vi värderar högt i vår bygd, måste jag själv vara en del av det", berättar hon.

Svegs Idrottsklubb är en stor förening med 500 aktiva medlemmar i fem sektioner. Att ta på sig rollen som ordförande för klubben var en naturlig förlängning av hennes passion för idrotten och hennes önskan att bidra till samhället. "Genom mitt engagemang i föreningen har jag sett möjligheten att påverka och utveckla vår lokala idrottsmiljö", säger hon. Hon lyfter fram vikten av att våga vara öppen för förändring och att våga modernisera arbetssätt, även om det ibland möter motstånd från vissa håll. ”Det kan vara ett hårt klimat många gånger. Det är inte alltid så lätt, men man måste bara våga tro på sig själv och våga stå upp för vad man tycker. Det tror jag är en viktig egenskap att ha med sig in i sin ledarroll”, säger hon. Hon beskriver sitt ledarskap som inkluderande och lyhört, där samarbete och öppenhet är nyckelbegrepp. "Att lyssna på medlemmarnas åsikter och engagera dem i beslutsprocessen har varit avgörande för vår framgång som förening", tillägger hon.

Sanna betonar vikten av att främja jämställdhet och inkludering inom idrotten. Genom att försöka inspirera och arbeta för att involvera fler kvinnor i ledarroller, strävar hon efter att skapa en balanserad representation inom föreningen. ”Inom föreningen är det idag färre kvinnor än män som leder våra aktiva. I styrelsen är det jämnare fördelat. Jag tror tyvärr att många är rädda för att ta på sig ideella uppdrag för de inte tror att de ska hinna med eller klara av det. Att det blir betungande. Men det är ju inte det för vi alla hjälps ju åt och portionerar ut uppdragen. Det är ju fantastiskt att få vara med och bidra och påverka till det bättre, så det borde ju inte vara så svårt”, säger hon. Sanna ser sin egen närvaro som ordförande som en möjlighet att inspirera och uppmuntra andra kvinnor att våga ta på sig ledarroller inom idrotten.

Att vara en av finalisterna i ”Årets Taus” ser hon på som en uppskattning för det arbete hon lagt ned i sin roll som ordförande. ”Det är en ära att bli nominerad till ett pris som syftar till att lyfta fram kvinnor i ledande positioner", säger hon. Hon hoppas att utmärkelsen kan bidra till att synliggöra och uppmuntra fler kvinnor att våga ta på sig ledarroller inom idrotten. Alla 18 kandidater får i pris en tvådagars ledarskapsutbildning och möjligheten att bygga nätverk med andra kandidater, något som Sanna ser mycket fram emot, med en chans att fortsätta utvecklas och inspirera i sin roll som ledare.

Sanna Bergström, med sin passion för idrott och sitt engagemang för jämställdhet, representerar en ny generation av unga ledare som kämpar för att göra idrotten mer inkluderande och mångfaldig. Med fokus på samarbete, förändring och modet att ta plats, är hon en förebild för andra som vill göra skillnad inom idrotten och samhället i stort.

Den 16 mars presenteras vinnaren i Östersunds Sporthall under matchen mellan Östersund basket och Luleå basket. Vinnaren utses av en dedikerad jury.

”Årets Taus” är ett pris framtaget av Gomorron Östersund, Midnattsbris, A-hub, Östersunds Basket, RF-SISU Jämtland-Härjedalen, Handelskammaren Mittsverige, Länsförsäkringar Jämtland, Region Jämtland Härjedalen, Samling Näringsliv, Jämtkraft och Länsstyrelsen Jämtlands län.

Sidan publicerades: 12 februari 2024