Besök hos IFK Strömsund: Möte med sektioner och huvudstyrelse samt Lärgruppsledarutbildning

I slutet av januari gjorde Idrottskonsulent Carina Modén Aronsson ett besök hos IFK Strömsund. Mötesplatsen bestod av representanter från föreningens olika sektioner samt huvudstyrelsen. Syftet var att diskutera och planera för IFK Strömsunds nuvarande och framtida arbete.

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

Under mötet deltog representanter från sektionerna Skidor, Fotboll, Handboll, Alpina, Ishockey, Friidrott samt Dundergruppen. Diskussionerna kretsade under kvällen kring olika frågor som rörde föreningens verksamhet och dess medlemmar. Genom att samla alla sektioner och huvudstyrelsen på ett och samma möte kunde man säkerställa en helhetsbild av föreningens styrkor och utmaningar. Det var en möjlighet att lyfta fram idéer och synpunkter från olika håll inom föreningen och på så sätt skapa en inkluderande beslutsprocess.

En av kvällens höjdpunkter var RF-SISU:s lärgruppsledarutbildning. Denna del av mötet betonade vikten av att skapa en demokratisk kultur inom föreningen, där alla medlemmar får möjlighet att bidra med sina idéer och synpunkter. Genom att gemensamt reflektera kring frågor som rör föreningens verksamhet och medlemmar, skapar man en attraktiv miljö där alla känner sig delaktiga och motiverade att bidra till föreningens framgång.

Besöket hos IFK Strömsund visar på vikten av att samla olika delar av en förening för att gemensamt diskutera och planera för framtiden. Genom att skapa en demokratisk och inkluderande kultur inom föreningen, kan man säkerställa att alla medlemmar känner sig delaktiga och motiverade att bidra till föreningens fortsatta framgång.

Är din förening i behov av stöd och utveckling på något sätt? Eller vill du veta mer om Lärgruppsutbildning? Tveka inte att kontakta din idrottskonsulent för mer information och stöd.

Sidan publicerades: 9 februari 2024