Vägen till en hållbar idrottare

I jakten på idrottslig framgång är det viktigt att inte bara fokusera på fysisk prestation, utan också att våga prata om tabubelagda ämnen som mental ohälsa, stress och energibrist. Martina Höök, längdtränare på Skidförbundet och doktorand vid Mittuniversitetet, är en stark förespråkare för att bryta tystnaden kring dessa ämnen för att främja en hållbar och balanserad idrottsprestation.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2024

I ett samtal i podcasten ”Här pågår föreningsidrott” med Martina Höök, längdtränare på Skidförbundet och Doktorand vid Mittuniversitetet, utforskade vi vikten av balans och hälsa för att bli en hållbar idrottare. Genom att reflektera över sin egen aktiva karriär och de erfarenheter Martina skaffat sig längs vägen, ger hon värdefulla perspektiv på energibalans och vikten av mental hälsa inom idrotten.

Martina delar under samtalet med sig av sin erfarenhet som både elitidrottare och tränare, och betonar vikten av att se idrottare som helhetliga individer. Genom att integrera en helhetssyn på hälsa och prestation, där mat, sömn och träning ses som lika viktiga komponenter, kan idrottare uppnå långsiktig framgång och välmående inom sin idrott.

Hon påpekar också att det är viktigt att vara öppen och uppmärksam på mental ohälsa bland idrottare, då upp till 30–50% av elitaktiva drabbas någon gång under sin karriär. Genom att visa medmänsklighet och stöd, kan tränare och ledare bidra till en bättre mental hälsa bland idrottare. Det handlar om att skaffa sig en grundförståelse och att våga kommunicera och ställa de svåra frågorna.

Att vara en hållbar idrottare handlar om mer än bara prestation på banan eller i hallen. Det handlar om att hitta balansen mellan prestation och hälsa, både fysiskt och mentalt. Genom att lyssna på sin kropp, vara medveten om energibalansen och vara öppen för att prata om både fysisk och mental hälsa kan idrottare skapa en långsiktig och hållbar karriär. Genom att integrera dessa principer i tränings- och tävlingsmiljön kan vi skapa en kultur där hälsa och välmående prioriteras lika högt som prestation och framgång.

Lyssna på mer i podcasten "Här pågår föreningsidrott"
Vill du höra mer om Martinas forskning eller skaffa en än större förståelse kring vikten av mental hälsa inom idrottsvärlden? Då vill vi tipsa om podcasten ”Här pågår föreningsidrott” där du kan ta del av hela samtalet kring ”Den hållbara idrottaren” med Martina. Låt hennes insikter inspirera att sträva mot en hållbar och balanserad idrottsprestation. Lyssna på podcasten och utforska de resurser som finns tillgängliga för att främja hälsa och välmående inom idrotten.

Ytterligare resurser för fördjupning

Vill du läsa en utförligare artikel med Martina i ämnet så hittar du den här. Pdf, 101 kB.

Behöver du ytterligare vägledning eller information kring ämnet? Tveka inte att kontakta någon av våra Idrottskonsulenter för personlig support och rådgivning.

Sidan publicerades: 1 februari 2024