En helg av samarbete och gemenskap hos Bräcke Sportklubb

Förra helgen samlades 21 entusiastiska deltagare från Bräcke Sportklubb för en helg fylld med samarbete och gemenskap på Frösö Park. Under ledning av idrottskonsulent Dan Jönsson från RF-SISU Jämtland-Härjedalen genomförde föreningen ett processarbete med målet att stärka samarbetet mellan sektionerna och skapa en enhetlig förening.

Sidan uppdaterades: 5 februari 2024

Föreningen samlades redan på fredagseftermiddagen för att gå igenom föreningens dokumentation, inklusive likabehandlingsplan och stadgar. En viktig startpunkt för helgens arbete där fokus låg på att förstå och stärka föreningens grundläggande värderingar och mål.

Samarbetsmötet planerades redan i höstas med det övergripande syftet att förbättra samarbetet inom hela föreningen, särskilt över sektionsgränserna. Helgens slogan, "Bräcke Sportklubb - en enhetlig förening där alla jobbar tillsammans," genomsyrade helgen och skapade en känsla av gemenskap och samhörighet.

Under lördagen ledde idrottskonsulent Dan Jönsson ett processarbete med de 21 deltagarna från de olika sektionerna skidor, basket, gymnastik och fotboll. Deltagarna inkluderade representanter från huvudstyrelsen, sektionsstyrelser samt ledare i olika lag och träningsgrupper, som bidrog med varierande åldrar och erfarenheter, vilket berikade diskussionerna och processarbetet.

Dan Jönsson inledde själva processen med en lärgruppsledarutbildning, där deltagarna utbildades till lärgruppsledare. Diskussioner och reflektioner om tidigare och framtida lärgrupper präglade dagen. Efter utbildningen följde en föreningsquiz som lade till en lättsam touch bland deltagarna som bidrog till skratt och laganda, där många tävlingsmänniskor kom fram berättar Dan.

Arbetet med föreningen fortsatte sedan med hjälp av materialet "Samla ledarteamet”. Deltagarna delades in i grupper med olika roller och sektionstillhörigheter för att främja dynamiska diskussioner. Genom att använda Samla ledarteamet del 1 diskuterades olika ämnen och en SWOT-analys genomfördes. Mot slutet av dagen formulerade varje grupp en handlingsplan och prioriterade 1–3 förslag för framtiden.

Två tydliga områden framkom i handlingsplanen: att förbättra introduktionen och stödet för nya ledare samt att optimera både den interna och externa kommunikationen.

  • Det var en givande dag som verkligen uppfyllde sitt syfte att främja samarbete över sektionsgränserna och låta deltagarna lära känna varandra på djupet, säger Dan efter helgen.

Helgen hos Bräcke Sportklubb var inte bara en process för att stärka föreningens samarbete utan även en möjlighet för engagerade medlemmar att lära känna varandra över en helg. Att vara med och påverka föreningens framtid skapade en känsla av delaktighet och gemenskap som kommer att fortsätta blomstra hos Bräcke Sportklubb. En enhetlig förening där alla verkligen jobbar tillsammans för gemensamma mål och framgång.

Kontakta din idrottskonsulent för stöd och råd i hur ni kan ta er förening vidare på er utvecklingsresa.

Sidan publicerades: 25 januari 2024