Myssjö-Oviken Process ”Laget” och ”Jaget”

Myssjö-Ovikens Idrottsförening är en av Bergs kommuns större föreningar, man jobbar där systematiskt med att genomföra och rapportera folkbildning i både stora lag och mindre planeringsgrupper. Att göra detta tillsammans med RF-SISU ger ekonomiska resurser att genomföra utvecklingsträffar och utbildningstillfällen utan att behöva ta egna kostnader.

Sidan uppdaterades: 23 maj 2023

RF-SISU Jämtland Härjedalen Träffar Myssjö-Oviken´s F 14-15. Drygt 20 tjejer från Myssjö-Oviken med omnejd utgör detta lag. Man har vid tillfället för träffen precis genomfört en match, men trots det var ivern att arbeta med sitt eget lags utveckling stor. Det medförde också att det fanns helt färska intryck och lärdomar från dagens match som kunde processas under eftermiddagen.

Tanken och önskemålet från ledarna är att jobba ihop gruppen till ett väl fungerande team och att genom detta skapa en trygg atmosfär där alla individer skall våga ta för sig och utvecklas såväl idrottsligt som på ett personligt plan. När spelarna i laget är med och påverkar innehållet i träffarna ökar också den egna motivationen till deltagandet. Kost och sociala medier finns också med som förslag till diskussionsämnen. Eftermiddagen avslutades med en match i laserhallen.

Föreningens och lagets ambitioner går väl i linje med Riksidrottsförbundets nya riktlinjer för barn och ungdomsidrott:

-          1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer

-          2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande

-          3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling

-          4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

-          5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Läs mer: Trygg idrott - Jämtland-Härjedalen (rfsisu.se)

Sidan publicerades: 23 maj 2023