Välkommen på digital SDF-dialog den 12 juni!

Att samverka och tillsammans prata om idrottens förutsättningar ser vi som en viktig del i våra organisationers arbete. När: 12 juni 2023, kl. 18.30, digitalt.

Sidan uppdaterades: 22 maj 2023

Den 26-28 maj genomförs Riksidrottsmötet och många viktiga frågor står på agendan och många beslut ska fattas som kan komma att påverka våra verksamheter och våra föreningar. För er som vill följa mötet kan ni göra det live här. Möteshandlingarna hittar ni här.

I övrigt är det mycket som händer; det nya politiska styret börjar sätta sin prägel både på nationell, regional och lokal nivå. Det är fortsatt ett osäkert läge i Europa som påverkar på många olika sätt. Ett pressat ekonomiskt läge i många kommuner gör att investeringstakten och stödet till idrottsföreningar och idrottsanläggningar påverkas eller kan komma att påverkas framåt.  Samtidigt sliter många familjer och individer med ökade levnadsomkostnader och tvingas prioritera om och kanske bort idrottsaktiviteter.
På den ljusare sidan ser vi att idrotten har börjat återhämta sig i antalet deltagare och aktiviteter efter åren med pandemi, samtidigt som det finns en fortsatt utmaning för vissa idrotter.  Utöver det pågår en förstudie om en eventuellt OS-ansökan. Om det blir aktuellt med en ansökan och ett OS blir det viktigt att se över och sätta en plan för hur det kan bidra till idrottens förutsättningar i hela länet och för idrottsföreningar som verkar här.
För att tillsammans se hur vi ska navigera och förhålla oss till det som sker önskar vi bjuda in er till en digital träff där vi kan prata om vad som är på gång som kan påverka föreningarna i länet och förutsättningarna för idrott.

Datum:            12 juni 2023
Tid:                   kl. 18.30-20.30
Plats:                Digitalt
Anmälan:         Senast 6 juni här                        
                          Teamslänk skickas ut veckan innan mötet.

Agenda:           

 • Riksidrottsmötet
  – vad sas och vad beslutades som kan påverka oss och föreningarna i länet.
 • Omvärldsläget
  – hur ser politiken ut och hur påverkas idrottens ekonomiska stöd och folkbildande verksamhet.
 • Påverkansarbetet
  – vad är viktigt att fokusera på i dagsläget?
 • Information från RF-SISU
  – hur ser läget ut i föreningarna i länet. Vad är på gång och vilka fokusområden och stöd finns att tillgå.

Välkommen!
Christer Engnér – ordförande
Anna Ottosson Blixth – distriktsidrottschef
RF-SISU Jämtland-Härjedalen

 

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Sidan publicerades: 22 maj 2023