Processarbete tillsammans med IFK Strömsund Ishockey

I slutet av april träffade idrottskonsulent Carina Modén Aronsson från RF-SISU Jämtland-Härjedalen, IFK Strömsund Ishockey, för att dra igång ett processarbete med föreningen.

Sidan uppdaterades: 12 maj 2023

Under processarbetet med IFK Strömsund ishockey diskuterades det bland annat hur ledarförsörjningen ser ut, samt vilka behov och utmaningar som finns i föreningen just nu. Vidare diskuterades det kring hur säsongen har varit, vad som går att ta med till nästa säsong samt vad behöver föreningen prioritera först att börja med. Detta är några viktiga frågor som kan vara bra att återkoppla till och diskutera med jämna mellanrum i en förening under det pågående processarbetet.

Med stöd av RF-SISU Jämtland-Härjedalen kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en kompetent processledare som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna. Processarbete syftar till att vara en resurs som stärker strukturen och utvecklingen av föreningen/organisationen.

Vill du veta mer om Folkbildning och dess verksamhetsformer? Klicka då här 😊

Eller vänd dig direkt till någon av våra idrottskonsulenter.

Sidan publicerades: 12 maj 2023