RF-SISU Jämtland-Härjedalen på besök hos Bergs Ryttarförening

Strax innan jul besökte RF-SISU Jämtland-Härjedalens idrottskonsulent, Svante Lundberg, Bergs Ryttarförening. Besöket syftade till att berätta på vilket sätt vi kan vara till föreningens hjälp om behovet av föreningsutveckling skulle uppstå.

Sidan uppdaterades: 31 januari 2023

RF-SISU Jämtland-Härjedalen finns till för alla idrottsföreningar i hela Jämtlands län. Oavsett antal medlemmar er förening har eller vilken idrott er förening utövar, finns vi med möjlighet att stödja er på olika sätt om önskan och behovet av föreningsutveckling finns.

Med de föreningar som inte har så mycket samarbete med RF-SISU Jämtland-Härjedalen som stödorganisation, är det fortfarande viktigt för oss att ha en löpande kontakt. Om vi har en övergripande bild av det som sker i er förening så kan vi också lättare se och ge förslag om bidrag, stöd och utbildningsinsatser som kan stödja föreningen i dess verksamhet.

Vår upplevelse är att många idrottsföreningar inte känner till på vilket sätt RF-SISU Jämtland-Härjedalen kan hjälpa till och vad vi kan bidra med när det gäller föreningsutveckling. Vill du veta mer om hur just din förening kan få hjälp, stöd, guidning, utbildningsinsatser mm. Hör av dig till oss! Kanske kan vi hjälpa din förening med sådant ni inte ens visste ni behövde hjälp med.

Är det någonting som ni vill göra i din förening eller i ditt lag? Kontakta någon av konsulenterna hos RF-SISU Jämtland-Härjedalen och boka en träff eller ta ett första snack och få information, vilka möjligheter som finns för stöd och utbildning.

Sidan publicerades: 31 januari 2023