Jakob Forssmed Socialminister, Marita Ljung Landshövdingen och Anna Ottosson Blixth Distriktsidrottschef RF-SISU Jämtland-Härjedalen Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län

Socialminister Jakob Forssmed imponeras av idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen och riktar ett tack till er i idrottsföreningarna

Tidigare idag besökte socialminister Jakob Forssmed länet med anledning av Parasport-VM i Östersund. RF-SISU Jämtland-Härjedalen hade, tillsammans med Östersunds kommun, bjudit in Forssmed att besöka något av länets större idrottsevenemang. Forssmed imponeras av idrottsrörelsen i vårt län och sänder ett stort tack till alla er i idrottsföreningarna i Jämtland-Härjedalens län.

Sidan uppdaterades: 30 januari 2023

– Jag vill tacka er alla för ert engagemang. Alla ni som vägleder, peppar, fostrar och agerar förebilder kan betyda så mycket för barn, unga och äldre. WHO:s internationella jämförelser visar att Sverige hamnar i botten när det gäller andelen skolbarn som är tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga rör sig minst 60 minuter om dagen. Bara 12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna uppnår det målet. Så vi måste tillsammans se till att fler rör på sig. Varje dag som ni föreningar bedriver verksamhet möjliggör för många att få både fysisk aktivitet men också den viktiga gemenskap en förening kan bidra med. Allt ifrån bredd till elit. Så tack för allt ni gör!, säger han.

RF-SISU Jämtland-Härjedalen skickade, tillsammans med Östersunds kommun, tidigare en inbjudan till socialminister Jakob Forssmed, att närvara vid ett större idrottsevenemang i länet. Forssmed, som ansvarar för idrottsfrågorna i Sverige, tackade ja till inbjudan och valde att besöka länet i samband med pågående Parasport-VM i Östersund. Vi passade på att be ministern ge sin syn på idrottsrörelsens betydelse för samhället samt för utvecklingen av våra kommuner och region.

Att han imponeras av idrottsrörelsen i länet råder det inget tvivel om.

– Jag är imponerad över allt som görs. Att idag få uppleva detta mästerskap har varit magiskt. Idrotten betyder mycket inte bara för kommunen och länet utan hela landet. Jag hoppas detta evenemang bidrar till att fler vill börja idrotta och röra på sig. Tack för ett bra arrangemang och tack för allt ni gör varje dag, säger Forssmed.

I Östersunds kommun och Jämtlands län finns det en stark tradition av att arrangera större idrottsevenemang. På kort tid har ett Curling-EM, ett U18 damhockey-VM och nu ett Parasport-VM i skidor och skidskytte genomförts. Därutöver pågår flertalet barn- och ungdomsevenemang runt om i länet varje vecka. Genom vår tradition att bedriva och satsa på bredd-, motions- och elitidrott samt evenemang utvecklar vi vårt samhälle. Det är också en viktig del av länets turism- och besöksnäring.

Det är viktigt för samhället med internationella idrottsevenemang och stora mästerskap. De bidrar till inspiration menar Forssmed. Framför allt för våra kommande generationer.

– Pandemin drabbade idrottsrörelsen både ekonomiskt men också verksamhetsmässigt. Många känner oro för att barn och unga inte ska komma tillbaka till idrotten och här spelar ett internationellt evenemang stor betydelse i att väcka intresse. Att barn och unga får se elitidrottare utöva sin idrott på högsta nivå i Sverige leder förhoppningsvis till att fler vill stanna i sin idrott eller våga testa och börja. Här blir evenemangen och elitidrottarna viktig inspiration för kommande generationer. Efter två år med en pandemi där både träningar, tävlingar och evenemang till stor del fick ställas in är det glädjande att evenemangen med publik nu är tillbaka. I Sverige har vi en lång tradition av att arrangera stora mästerskap. Mästerskap som bidrar till glädje och underhållning på läktaren och för tv-tittarna. Internationella idrottsevenemang ger också så mycket mer än enbart det som sker på planen, inte minst viktiga möten mellan människor. Jag är ju intresserad av all idrott men det är klart att det här i Östersund är extra roligt att se evenemang med skidskytte och längdskidor, säger Forssmed.

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete. Vi kallar det Strategi 2025, som syftar till att utveckla idrottsrörelsen så att fler barn, ungdomar, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening, hela livet. För att lyckas krävs det att idrotten tänker nytt, sänker trösklarna och når ut till målgrupper som idag står längre från idrotten. Regeringen har, i linje med idrottens strategi, valt att bland annat stärka stödet till idrotten att utvecklas i utsatta områden och att utveckla idrott för äldre.

– Idrottsrörelsen har genom åren varit en viktig integrationsmotor och genom dessa medel ger regeringen idrottsrörelsen möjlighet att ytterligare stärka sin närvaro i utsatta områden som vi vet kan ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag. Utöver de hälsovinster och den sociala gemenskap föreningsidrotten ger för den enskilde så fyller idrotten i sig en viktig funktion i arbetet med att främja integration och i det brottsförebyggande arbetet. När det gäller äldre så förebygger regelbunden fysisk träning inte minst risken för fall och fallskador, vilket drabbar många äldre idag. Idrott för äldre i förening skapar också en känsla av gemenskap och motverkar den ensamhet som många äldre riskerar hamna i. Vi vet att en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra är viktigt för att motverka fysisk och psykisk ohälsa och ensamhet bland både barn, unga och äldre. Med dessa satsningar vill vi att fler ska få ta del av föreningslivet. För att värna barns och ungas tillgång till idrotts- och föreningslivet avser regeringen även att införa ett fritidskort. Särskilt barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll ska med fritidskortet få förbättrade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, säger Forssmed.

Idrotten och idrottsföreningarna bär på en viktig roll i vårt samhälle och bidrar till mycket för vårt samhälle.

– Idrottsrörelsen med alla föreningar är oerhört viktiga. Alla idrottsföreningar som varje dag bidrar till gemenskap, aktivitet och rörelse för gammal som ung betyder mycket för vårt samhälle. Det ideella engagemanget erbjuder en meningsfull sysselsättning och gemenskap som utöver fysisk aktivitet också kan motverka ofrivillig ensamhet. Under coronapandemin har värdet av idrottsrörelsens roll uppmärksammats extra och jag vet att pandemin har varit tuff för många idrotter. Att två tredjedelar av idrottens förbund ännu inte är tillbaka i nivå med 2019 (före pandemin) vad gäller aktivitetsnivå är så klart oroväckande. Därför behöver vi fortsätta stärka idrottsrörelsen så att vi kan minska stillasittandet och bidra till bättre fysisk och psykisk hälsa och mer gemenskap för fler, avslutar Forssmed.

Sidan publicerades: 27 januari 2023